Nagroda Sacharowa 2013

17 września 2013

Już 20 listopada poznamy tegorocznego laureata Nagrody im. Sacharowa na rzecz wolności myśli. 16 września podczas posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego zaprezentowano nominowanych do nagrody. Nazwiska i krótkie notki biograficzne prezentujemy poniżej.

Nominacje

 

  1. Malala Yousafzai

Cały świat usłyszał o Malali po głośnym ataku na jej życie dokonanym przez Talibów w październiku 2012 r. Jedenastoletnia Malala rozpoczęła swoją prywatną wojnę przeciwko dyskryminacji kobiet, gdy, w 2009 r. pakistański reżim zabronił dziewczynkom uczęszczania do szkół. Używając pseudonimu zaczęła pisać blog wzywający do przeciwstawiania się terrorowi i niemal przypłaciła to życiem. Od tego czasu Malala Yousafzai stała się symbolem walki o prawa kobiet i równy dostęp do edukacji na całym świecie.

  1. Edward Snowden

Edward Snowden to ekspert komputerowy, który pracował w Agencji Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych Ameryki. Wyjawił on publicznie szczegóły programów inwigilacyjnych prowadzonych przez USA na skalę światową. Oskarżony o szpiegostwo przebywa obecnie w Rosji na mocy tymczasowego azylu.

  1. Reeyot Alemu and Eskinder Nega

Dziennikarze rodem z Etiopii zostali skazani na kary pozbawienia wolności za publikację artykułów krytykujących rząd i mówiących o Arabskiej Wiośnie, jako drodze ku demokracji, która może zawitać także w Etiopii. Wyroki te stanowią naruszenie zasad takich jak wolość słowa czy myśli, a także podstawowego prawa prasowego.

  1. Ales Bialatski, Eduard Lobau and Mykola Statkevich (jako reprezentanci wszystkich więźniów politycznych na Białorusi)

A. Bialatski, E. Lobau i M. Statkevich to białoruscy więźniowie polityczni, którzy odbywają karę pozbawienia wolności od grudnia 2010 r., kiedy to wyszli na ulice, protestując przeciwko sfałszowanym wyborom prezydenckim, wygranym przez Aleksandra Łukaszenkę. Problemy więźniów politycznych na Białorusi, opowiadających się przeciwko despotycznej władzy, mają miejsce od lat, a ich skala wciąż rośnie.

 

  1. Mikhail Khodorkovsky

Ten rosyjski przedsiębiorca i założyciel charytatywnej organizacji Otwarta Rosja, mającej na celu realizację projektów z zakresu kultury i edukacji rosyjskiej, został skazany na karę pozbawienia wolności do odbycia w koloni karnej w 2005 r. M. Khodorkovsky krytykował otwarcie politykę W. Putina, a także zarzucał mu łamanie prawa i naruszanie zasady niezawisłości sądownictwa. W 2011 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu uznał, że Rosja naruszyła prawa M. Khodorkovskyego w związku z jego aresztowaniem. Jego kara jest obecnie wydłużona i ma trwać do 2017 r.

 

  1. „Standing Man” protesters

Inicjatorem tureckiego protestu pod nazwą „Stojący Człowiek”, był Erdem Gündüz. Wyszedł on na ulice Istambułu 17 stycznia br., włożył dłonie w kieszenie i stał w ciszy, obserwując tureckie flagi. Za jego przykładem poszli inni. Od tego dnia projekt stał się symbolem ruchu statecznej i pokojowej walki o respektowanie praw człowieka i podstawowych wolności w liberalnym społeczeństwie.

.

  1. The CNN Freedom Project: Ending Modern-Day Slavery

Ta ogólnoświatowa kampania wzywa do walki z problem współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi. Dziennikarzom CNN udało się udokumentować blisko 400 historii ofiar tych przestępstw na całym świecie, by nagłośnić tę kwestię i uświadomić międzynarodowe społeczeństwo o jego skali.

.

Czym jest Nagroda Sacharowa?

.

Począwszy od 1988r. Parlament Europejski corocznie wyróżnia indywidualne osoby bądź organizacje, które odważyły się przeciwstawić nietolerancji, prześladowaniom, a także agresji i poświęciły swoją działalność walce o respektowanie praw człowieka i podstawowych wolności. PE przyznaje im Nagrodę im. Sacharowa na rzecz wolności myśli.

Andriej Sacharow był radzieckim fizykiem jądrowym, który stał się współtwórcą bomby wodorowej. Widząc, jakie skutki i zniszczenie może przynieść jego dzieło, odsunął się od projektu i rozpoczął aktywne działania na rzecz praw człowieka. Głosił postulaty na rzecz rozbrojenia, ograniczenia posiadania broni nuklearnej, a także ostro krytykował radziecką władzę, za co pozbawiony został wszelkich tytułów naukowych. To jednak nie przeszkodziło mu w dalszym prowadzeniu swojej działalności. Częściowy sukces odniósł wraz z podpisaniem w 1963 r. Traktatu o Zakazie Prób Nuklearnych. W 1975 r. został laureatem Pokojowej Nagrody Nobla.

.

Jak wybieramy zwycięzcę?

.

Nominacji do Nagrody Sacharowa dokonują grupy polityczne lub grupy, co najmniej 40 członków Parlamentu Europejskiego. Następnym krokiem jest wybór trzech finalistów z listy nominowanych – dokonuje go Komisja do Spraw Zagranicznych i Komisja Rozwoju. W ostatniej fazie Konferencja Przewodniczących ogłasza laureata.

 

Co dalej?

.

Następnym krokiem w wyborze tegorocznego zwycięzcy będzie spotkanie Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Rozwoju zaplanowane na 30 września. Wybrane zostanie ścisłe grono trzech finalistów, z których następnie 10 października br. Konferencja Przewodniczących Parlamentu Europejskiego wybierze zwycięzcę. Ceremonia wręczenia nagrody odbędzie się 20 listopada w Strasburgu.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE