Nadzwyczajne posiedzenie Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego

9 grudnia 2015

Kupiłeś legalnie prawa do użytkowania treści cyfrowych dostępnych w Internecie, takich jak muzyka, e-książki, filmy, czy seriale, i nie możesz z nich korzystać w innych krajach Unii Europejskiej? Komisja Europejska zaproponowała unijne rozwiązania w tej sprawie. Podczas nadzwyczajnego posiedzenia propozycjom przyjrzała się Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego. Dyskusję poprowadził poseł Tadeusz Zwiefka.

.

Komisja Europejska dąży do umożliwienia obywatelom Unii przenoszenia nabytych legalnie praw do treści cyfrowych w trakcie ich podróży po Europie. Regulacje miałyby wejść w życie od roku 2017, czyli wtedy, kiedy zniknąć mają opłaty roamingowe. To znacząco ułatwiłoby korzystanie z treści cyfrowych za granicą. 9 grudnia z członkami Komisji Prawnej spotkał się komisarz UE ds. gospodarki i społeczeństwa cyfrowego Guenther Oettinger, który przedstawił plany dotyczące reformy praw autorskich oraz pierwszej propozycji legislacyjnej na temat tzw. przenoszalności treści online.

.

Projekt rozporządzenia o transgranicznym przenoszeniu praw do treści cyfrowych trafi teraz do Parlamentu Europejskiego oraz Rady UE.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE