Mołdawia o krok od bezwizowego podróżowania na terenie Unii Europejskiej

12 lutego 2014

Informacja biura prasowego Grupy Europejskiej Partii Ludowej

.

Obywatele Republiki Mołdawii są o krok od możliwości podróżowania bez wiz do krajów Unii Europejskiej. Komisja wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Parlamentu Europejskiego przyjęła dziś propozycję zniesienia wiz turystycznych dla obywateli Mołdawii posiadających paszporty biometryczne. Parlament Europejski zagłosuje nad propozycją liberalizacji polityki wizowej podczas sesji plenarnej w Strasburgu w dniu 25 lutego.

.

„Procedura przebiegła szybko i sprawnie” – powiedział Marian-Jean Marinescu, wiceprzewodniczący Grupy Europejskiej Partii Ludowej i sprawozdawca w tej sprawie z ramienia Grupy. „W listopadzie  Komisja Europejska zaproponowała zniesienie wiz i w mniej niż trzy miesiące zrobiliśmy wszystko, co było potrzebne, a komisja parlamentarna przyjęła propozycję w głosowaniu. Ostateczne głosowanie odbędzie się podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w dniu 25 lutego i jestem w 100% przekonany, że jego wynik będzie pozytywny. Republika Mołdawii potrzebuje wsparcia i zachęty w kwestii zacieśnienia stosunków z Europą, a wysiłki rządu w Kiszyniowie dążące do zrealizowania reform pozostających w zgodzie z wartościami Unii Europejskiej muszą zostać nagrodzone. Zdecydowana większość w Parlamencie Europejskim popiera ten pomysł. Obywatele Mołdawii będą swobodnie podróżowali po Unii Europejskiej najdalej za trzy miesiące.”

 .

Poseł Tadeusz Zwiefka jest członkiem delegacji Parlamentu Europejskiego do komisji współpracy parlamentarnej UE-Mołdawia

.

.

Flaga Mołdawii: www.gdefon.com

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE