Migracja i mobilność w Partnerstwie Wschodnim

3 października 2013

Kwestia swobody przemieszczania i przyszłość państw Partnerstwa Wschodniego stanowiły główne tematy dyskusji podczas spotkania zorganizowanego przez Grupę Europejska Partia Ludowa (EPL) w Parlamencie Europejskim w dniach 2 i 3 października. Moderatorem jednego z paneli dyskusyjnych był poseł Tadeusz Zwiefka, który jest członkiem delegacji PE do komisji współpracy parlamentarnej UE-Armenia, UE-Azerbejdżan, UE-Gruzja i UE- Mołdawia.

 .

Debata pierwszego dnia dotyczyła głównie kwestii migracji i mobilności pomiędzy krajami Unii Europejskiej, a krajami Partnerstwa Wschodniego. Rozpatrywano ją również kontekście doświadczeń po liberalizacji wizowej Bałkanów.

 .

Drugiego dnia, podczas moderowanej przez posła Zwiefkę dyskusji, porównano zmiany dotyczące migracji w tych państwach, w tym migracji w celach zarobkowych. Zwrócono uwagę na czas, jaki obywatele krajów Partnerstwa Wschodniego spędzają w krajach Unii Europejskiej w celach zarobkowych oraz jaki wpływ na długość tych okresów mają regulacje obowiązujące w poszczególnych państwach członkowskich. Omówiono także kwestie wniosków o azyl.

 .

W spotkaniu uczestniczyli między innymi Manfred Weber, wiceprzewodniczący Grupy EPL, Rob Rozenburg z Komisji Europejskiej, Agnieszka Weinar reprezentująca Centrum Polityki Migracyjnej oraz Tevan Poghosyan, przedstawiciel Zgromadzenia Narodowego Armenii.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE