Łatwiejszy przepływ dokumentów w Unii Europejskiej. Informacja Biura Prasowego Grupy EPL

4 lutego 2014

Parlament Europejski przyjął dziś sprawozdanie dotyczące rozporządzenia w sprawie promowania swobodnego przepływu poprzez uproszczenie przyjmowania dokumentów urzędowych. Wprowadzenie ujednoliconych wielojęzycznych formularzy, które ułatwią obywatelom udokumentowanie narodzin, zgonu czy stanu cywilnego niezależnie od kraju, w którym zostały one wydane, to jeden z przykładów proponowanych udoskonaleń.

.

– Każdy, kto choć raz musiał poza krajem swojego pochodzenia przedkładać dokumenty urzędowe, wie, że jest to często proces żmudny i drogi. Dlatego też powinniśmy próbować szukać rozwiązań, które ten proces skrócą, zminimalizują koszty i jednocześnie pozwolą zachować pewność prawną. Sprawozdanie to jest wyjściem na przeciw oczekiwaniom naszych obywateli, że ich codzienne życie i kontakty z urzędami państw członkowskich staną się prostsze – powiedział poseł Zwiefka.

.
Według badań przeprowadzonych przez Komisję Europejską szczególne uciążliwe bywają procedury związane z uznawaniem prawa jazdy, dostępu do świadczeń społecznych czy też ślubu i rozwodu. W celu ich uproszczenia PE proponuje, aby dokumenty dotyczące zgonów i urodzin, stanu cywilnego, adopcji dziecka, miejsca pobytu, obywatelstwa, narodowości, nieruchomości, statusu prawnego i reprezentacji spółki lub innego przedsiębiorstwa, praw własności intelektualnej i braku wpisu w rejestrze karnym mogły być uznawane na podstawie ujednoliconych formularzy stosowanych na terenie całej UE.

.

– Rozporządzenie ma zastosowanie tylko do przyjmowania dokumentów urzędowych, które należy przedstawić organom w innym państwie członkowskim, a nie do uznawania ich treści. Tym samym nie zmienia porządku prawnego państw członkowskich, jak obawiają się niektórzy – podkreślił Tadeusz Zwiefka. – Dzisiejsze głosowanie nie kończy jeszcze procesu legislacyjnego, ponieważ tekst rozporządzenia musi być jeszcze przyjęty przez państwa członkowskie. Powinno być  ono jednak pozytywnym sygnałem dla Rady do bardziej ambitnego podejścia do prac nad tym rozporządzeniem – dodał.

.

Szacuje się, że około 12 mln ludzi (czyli ok 2,5% ludności UE) mieszka, studiuje lub pracuje w państwie członkowskim innym niż ich państwo ojczyste. Ta liczba wciąż wzrasta i pokazując, że obywatele coraz częściej korzystają  z możliwości, jakie daje swobodny przepływ osób w Unii.

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE