Łatwiejszy dostęp do publikacji dla osób niewidomych

27 czerwca 2013

Dzień 27 czerwca 2013 roku zapisze się w historii jako przełomowa data w dziedzinie prawa autorskiego. Kraje członkowskie Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) przyjęły tego dnia traktat międzynarodowy, którego zapisy zobowiązują do wprowadzenia wyjątku od prawa do reprodukcji, dystrybucji i udostępniania (także w Internecie) publikacji w specjalnym formacie umożliwiającym osobom niedowidzącym zapoznanie się z ich treścią. Oznacza to, że organizacje zrzeszające osoby z dysfunkcjami wzroku będą mogły eksportować i importować kopie takich formatów bez uprzedniej zgody autora czy wydawnictwa. Konferencja, podczas której przyjęto traktat, odbyła się w Marakeszu.

.

Parlament Europejski intensywnie monitorował proces negocjacji. Dzięki interwencji i zaangażowaniu Komisji Prawnej udało się ulepszyć zapisy traktatu, zwiększając tym samym korzyści dla jego adresatów. Po interwencji PE ograniczono tzw. klauzulę handlową, udało się również wprowadzić zapis uprawniający indywidualne osoby (nie tylko za pośrednictwem organizacji zrzeszających niewidomych) do bezpośredniego importowania specjalnych formatów.

.

Te zupełnie nowe na poziomie międzynarodowym regulacje stanowią wielki sukces. Przyjęty tekst traktatu oceniany jest jako zrównoważony i gwarantujący realizację potrzeb niewidomych. Jest to również istotny krok w kontekście debaty na temat uelastycznienia regulacji prawa autorskiego w erze powszechnej cyfryzacji i globalizacji.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE