Ku otwartej, efektywnej i niezależnej administracji Unii Europejskiej

10 czerwca 2016

Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której przedstawia propozycję rozporządzenia w sprawie otwartej, wydajnej i niezależnej europejskiej administracji. To odpowiedź na pogłębiającą się potrzebę zwiększenia przejrzystości prawa administracyjnego Unii.

.

Na przestrzeni lat Unia Europejska przejęła wiele zadań, których realizacją zajmowały się jej instytucje. Powstało wiele organów, urzędów i agencji pełniących funkcje administracyjne. Coraz więcej obywateli i przedsiębiorców ma kontakt z administracją unijną składając wnioski o fundusze unijne, wnosząc skargi, czy zwracając się o dokumenty. Jak czytamy w uzasadnieniu  wniosku, takiemu zwielokrotnieniu podmiotów i zwiększeniu złożoności procedur nie towarzyszyło kompleksowe i horyzontalne prawodawstwo, a prawo administracyjne Unii jest w istocie rozproszone.

.

Propozycja, którą przedstawia Parlament Europejski to zachęta do rozpoczęcia prawdziwej dyskusji nad relacjami administracja unijna obywatel – zauważył poseł Tadeusz Zwiefka, który jest koordynatorem Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Komisji Prawnej. – Szczególnie teraz, gdy dla wielu obywateli Unia to skomplikowany, przerośnięty administracyjnie byt, warto by podjąć rękawice i zastanowić się, jak można zwiększyć przejrzystość procedur administracyjnych – dodał.

.

Dokument ustanawia proceduralne zasady regulujące każdy etap postępowania administracyjnego, od jego wszczęcia, poprzez przebieg aż do zakończenia postępowania, które umożliwią zapewnienie obywatelom skutecznych, przewidywalnych i dostępnych procedur.

.

Jest to projekt nowatorski, przez niektóre instytucje oceniany dość ostrożnie, ale uważam, że czasem trzeba wyjść z nową świeżą propozycją, by osiągnąć cel. A tym celem jest udostępnienie obywatelom i administracji Unii kompleksowego i horyzontalnego postępowania administracyjnego – podkreślił poseł Zwiefka. – Z jednej strony obywatele i przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z jednolitych gwarancji proceduralnych, których będzie można dochodzić w sądach Unii, z drugiej administracja skorzysta z jasnego i jednolitego zestawu przepisów.

.

Tekst rezolucji wraz z propozycją rozporządzenia znajdą państwo tutaj.

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE