Wybierz Twojego Powiatowego Społecznika!

23 sierpnia 2017

W ciągu najbliższych tygodni wybierzemy 19 najlepszych, najbardziej wyróżniających się osób działających społecznie w kujawsko-pomorskich powiatach ziemskich. Poseł do Parlamentu Europejskiego Tadeusz Zwiefka ogłasza konkurs pod nazwą Twój Powiatowy Społecznik.

.

Jeżeli mieszkasz w województwie kujawsko-pomorskim i znasz osoby, które w sposób bezinteresowny (nieodpłatnie) pracują na tym terenie w obszarach edukacji i kultury, czy też podejmują działania charytatywne, lub jeżeli jesteś taką osobą, ten konkurs jest dla Ciebie!

.

Już dziś zgłoś kandydata do tytułu Twojego Powiatowego Społecznika!

.

I etap konkursu

Każdy mieszkaniec województwa kujawsko-pomorskiego może zgłosić siebie bądź dowolną liczbę osób działających w konkretnym powiecie ziemskim (miasta na prawach powiatu – Bydgoszcz, Grudziądz, Toruń, Włocławek – nie są objęte tą edycją konkursu). Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko osoby zgłaszanej,
  • datę urodzenia osoby zgłaszanej,
  • miejsce zamieszkania osoby zgłaszanej ze wskazaniem powiatu ziemskiego, którego jej działalność dotyczy,
  • zgodę osoby zgłaszanej na udział w konkursie i akceptację regulaminu,
  • zgodę osoby zgłaszanej na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z organizacją i przebiegiem konkursu,
  • zdjęcie osoby zgłaszanej lub zdjęcie dokumentujące jej działalność,
  • krótki opis działalności osoby zgłaszanej i uzasadnienie dlaczego to właśnie ona powinna otrzymać tytuł Twojego Powiatowego Społecznika (do 3000 znaków);
  • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby zgłaszającej;
  • zgodę osoby zgłaszającej na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z organizacją i przebiegiem konkursu.

Jedno zgłoszenie może dotyczyć jednej osoby.

.

Zgłoszenia należy przesłać w formie elektronicznej na adres [email protected]

.

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 6 września 2017 roku.

.

Przykładowe formularze:

REGULAMIN

ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 – ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE

ZAŁĄCZNIK NR 3 – ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

.

II etap konkursu

Poprawne zgłoszenia zostaną opublikowane na stronie www.tzwiefka.pl/konkurs, gdzie w dniach 8-22 września 2017 każdy mieszkaniec Pomorza i Kujaw będzie mógł oddać głos na poszczególnych kandydatów.

.

Głosować można tylko raz, podając w formularzu swoje dane osobowe (imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania i adres e-mail) oraz krótkie uzasadnienie swojego wyboru.

.

Spośród wszystkich głosów, komisja konkursowa pod przewodnictwem posła Tadeusza Zwiefki wybierze najciekawsze uzasadnienia.

.

Rozstrzygnięcie konkursu

Kandydaci z największą liczbą głosów w każdym z powiatów ziemskich uzyskają tytuł „Powiatowego Społecznika”, a w nagrodę pojadą na wyjazd studyjny do brukselskiej siedziby Parlamentu Europejskiego. Wyjazd zaplanowany jest na 11-15 października 2017 roku.

.

Spośród zgłaszających i głosujących, trzy osoby – autorzy najciekawszych uzasadnień – otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe (kamera Go Pro oraz 2 tablety), które zostaną przyznane przez komisję konkursową pod przewodnictwem posła Tadeusza Zwiefki.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE