Komisja współpracy parlamentarnej Unia Europejska-Mołdawia

19 czerwca 2013

Już po raz siedemnasty obradowała komisja współpracy Unia Europejska-Mołdawia. Poseł Tadeusz Zwiefka oraz inni delegaci Parlamentu Europejskiego debatowali z parlamentarzystami z Mołdawii między innymi na temat ostatnich mołdawskich reform legislacyjnych. Spotkanie odbyło się w Brukseli w dniach 17, 18 czerwca.

.

Podczas dwudniowych obrad posłowie dyskutowali na temat wdrażanych przez Mołdawię reform w zakresie funkcjonowania demokracji, prawa wyborczego, finansowania partii politycznych, polityki gospodarczej, praw człowieka, praw i swobód obywatelskich oraz wolności mediów. Mówili również o zmianach w administracji publicznej, sądownictwie, policji oraz w działaniach wymierzonych przeciwko korupcji i zorganizowanej przestępczości. Część programu poświęcono także kwestiom społecznym, takim jak opieka socjalna, system rent i emerytur, czy walka z biedą i wykluczeniem społecznym.

.

Ostatnie godziny spotkania posłowie poświęcili na rozmowy o współpracy Mołdawii z sąsiadującymi krajami, Federacją Rosyjską oraz w ramach Partnerstwa Wschodniego. Mówiono także o postępach negocjacyjnych Republiki Mołdawii z Unią Europejską.

.

17. spotkanie komisji współpracy UE-Mołdawia w Brukseli było ostatnim przed zaplanowanym na listopad szczytem Partnerstwa Wschodniego w Wilnie.

.

.

Od 1998 r. posłowie uczestniczący w pracach komisji współpracy Unia Europejska-Mołdawia spotykają się dwa razy do roku – zwyczajowo raz w Brukseli i raz w Kiszyniowie. W skład komisji wchodzą w równej liczbie posłowie do Parlamentu Europejskiego oraz parlamentarzyści mołdawscy. Stanowi ona otwarte forum służące dyskusji i formowaniu wspólnego stanowiska i rekomendacji dotyczących przyszłości partnerstwa i współpracy Mołdawii z UE.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE