Komisja Prawna poparła kompromis w sprawie dyrektywy o prawach autorskich

26 lutego 2019

Posłowie Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego poparli ustalony w negocjacjach trójstronnych tekst dyrektywy o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Kilka dni wcześniej zielone światło dla kompromisu dali przedstawiciele państw członkowskich w Radzie Unii Europejskiej.

.

Tekst całej dyrektywy w rozumieniu większości państw członkowskich oraz posłów Komisji Prawnej gwarantuje balans pomiędzy prawem do sprawiedliwego wynagrodzenia dla twórców oraz ochroną użytkownika w sieci. Wprowadza nowe i harmonizuje już istniejące wyjątki od prawa autorskiego, co z pewnością nie było postulatem branży kreatywnej. Z drugiej strony daje instrumenty, dzięki którym twórcy będą mogli skuteczniej chronić swoje dzieła (muzykę, filmy, książki, rysunki itp.) przed nielegalnym wykorzystywaniem w przestrzeni online oraz skuteczniej domagać się sprawiedliwego wynagrodzenia od platform/firm, które zarabiają na tej twórczości. Ponadto nowy, znacząco zmieniony tekst, adresuje zdecydowaną większość postulatów przeciwników dyrektywy” – podsumował głosowanie w Komisji Prawnej Tadeusz Zwiefka.

 .

Najwięcej kontrowersji budzą artykuły 11 i 13 dyrektywy. Jak w ostatecznym kształcie wygląda ich treść i kogo będą dotyczyć?

.

Artykuł 13 dotyczy platform, które zarabiają na magazynowaniu dużych ilości wrzucanych przez użytkowników treści chronionych prawem autorskim, organizowaniu i promowaniu tych treści oraz dawaniu do nich publicznego dostępu. Przepisami artykułu 13 nie są objęte encyklopedie online (Wikipedia lub inne podobne platformy non profit), archiwa edukacyjne i naukowe oraz platformy pasywne (tzw. usługi w chmurze dla indywidualnych użytkowników jak  Dropbox), platformy w ramach otwartego dostępu, platformy sprzedażowe jak Ebay czy Amazon oraz inne platformy, których głównym celem nie jest dostęp do i magazynowanie treści objętych prawem autorskim (np. portale randkowe).

.

W myśl projektu dyrektywy, platformy, których dotyczy artykuł 13,  powinny podpisać licencje na treści chronione prawem autorskim z właścicielami praw. Takie licencje obejmują również działalność użytkowników.

.

Jeśli platforma nie otrzyma autoryzacji, jest zobowiązana wykazać, że starała się uzyskać autoryzację/licencję, że dopełniła wszelkich starań, by treści bez licencji wskazane przez właściciela praw nie były na niej dostępne, a następnie usunąć bez zbędnej zwłoki treści wskazane przez właściciela praw (tzw. notice and take down) i dopełnić wszelkich starań na podstawie informacji dostarczonych przez właściciela praw, by te treści w przyszłości nie pojawiały się na platformie (tzw. notice and stay down). Tylko jeśli platforma nie dopełni tych obowiązków będzie odpowiedzialna za nielegalne treści wrzucane przez użytkowników.

.

W ramach artykułu 13 przewidziano też wyłączenie dla start-upów oraz nowy, obowiązkowy we wszystkich krajach wyjątek chroniący twórczość użytkowników (memy, gif itp).

.

Artykuł 11 ustanawia pokrewne prawo dla wydawców prasy, jednak z pewnymi ograniczeniami i obowiązkami. Nowe prawo nie dotyczy prywatnego i niekomercyjnego użytkowania tekstów prasowych przez indywidualnych użytkowników, nie dotyczy również hiperlinków, a w raz z nimi krótkiego wyciągu z artykułu. Ponadto wydawcy mają obowiązek dzielenia się wpływami z nowego prawa z autorami danej publikacji (tekstu, zdjęć).

.

Głosowanie plenarne przewidziano w ostatnim tygodniu marca. 

.

Źródło: Komunikat prasowy grupy Europejska Partia Ludowa

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE