Immunitet parlamentarny – warsztaty w Brukseli

20 października 2015

Posłowie do Parlamentu Europejskiego oraz eksperci, w tym przedstawiciele parlamentów narodowych oraz środowisk akademickich, dyskutowali na temat immunitetów poselskich w Parlamencie Europejskim. Spotkanie, które odbyło się 19 października w Brukseli, prowadził poseł Tadeusz Zwiefka.

.

Ramy prawne dla immunitetu posła do Parlamentu Europejskiego określa Protokół o przywilejach i immunitetach Unii Europejskiej. System, który gwarantuje przede wszystkim wolność głosowania i wypowiadania się podczas posiedzeń Parlamentu, powstał w czasach, gdy Parlament Europejski składał się z posłów delegowanych z parlamentów narodowych. Dlatego artykuł 9 Protokołu stwierdza, że posłowie do Parlamentu Europejskiego podlegają ochronie immunitetowej na terenie swojego kraju w takim samym stopniu jak posłowie do parlamentu narodowego.

.

„Stąd też wynika różnica w traktowaniu posłów z różnych krajów członkowskich – ochrona immunitetowa ma różny zakres w poszczególnych krajach” – zauważył poseł Zwiefka otwierając warsztaty. „Rozstrzyganie w sprawie immunitetów posłów do PE stanowi spore wyzwanie, ponieważ w pracy Komisji Prawnej musimy odwoływać się do 28 systemów.”

.

Celem spotkania była analiza różnic w funkcjonowaniu systemów prawnych państw członkowskich w obszarze ochrony immunitetowej oraz rozpoczęcie debaty na temat ewentualnej zmiany aktualnych przepisów unijnych. Główne dyskusje toczyły się wokół możliwości ustanowienia osobnych regulacji na poziomie unijnym w tej kwestii.

.

O zorganizowanie warsztatów, które przybliżyłyby szerszemu gronu zakres stosowania immunitetu parlamentarnego w państwach członkowskich oraz w Parlamencie Europejskim, zabiegała Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego. Na jej wniosek spotkanie zostało przygotowane przez Departament Tematyczny ds. Praw Obywatelskich i Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego.

.

Galeria:

PHOTO © European Union 2015 – Source EP / Thierry ROGE

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE