Gruzja i Mołdawia coraz bliżej Unii

29 listopada 2013

Gruzja i Mołdawia parafowały umowy stowarzyszeniowe z Unią Europejską, obejmujące porozumienia o strefie wolnego handlu. Uroczystość parafowania dokumentów odbyła się 29 listopada podczas szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie. Umowy mają zostać podpisane w ciągu roku.

.

„Od tej chwili nasze gospodarki i w coraz większym stopniu nasze społeczeństwa będą powiązane. (…) Jeśli chodzi o handel i integrację gospodarczą, umowy stowarzyszeniowe wychodzą daleko poza zwykłe otwarcie rynku. Umożliwią większy dostęp do największego jednolitego rynku na świecie i przyniosą korzyści w postaci większych inwestycji, wymiany oraz nowych miejsc pracy” – powiedział szef Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso.

.

„Parafki na papierze to symbole ciężkiej pracy, która jeszcze przed nami. To dopiero pierwszy krok. Trzeba jeszcze podpisu i ratyfikacji, by w pełni wykorzystać dobrodziejstwa bliższej politycznej współpracy i integracji gospodarczej” – podkreśliła prezydent Litwy Dalia Grybauskaite.

.

„To wskazuje drogę do dalszych relacji, które na pewno doprowadzą do tego, że pewnego dnia mój kraj przystąpi do Wspólnoty” – zauważył premier Mołdawii Iurie Leanca.

.

Gruzja rozpoczęła negocjacje w kwestii umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską ponad trzy lata temu, Mołdawia prawie cztery lata temu. Do rozmów na temat porozumienia o pogłębionej i całościowej strefie wolnego handlu oba kraje przystąpiły na początku roku 2012.

.

Źródło: PAP

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE