Gruzińska minister sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim

17 września 2013

Tea Tsulukiani, gruzińska minister sprawiedliwości, spotkała się  członkami Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego. W dyskusji pojawiły się między innymi kwestie związane z niepokojącymi wydarzeniami w rejonie Kaukazu związanymi z przystąpieniem Armenii do rosyjskiej unii celnej. Posiedzenie komisji, które odbyło się  17 września, było szczególnie ważne w kontekście zbliżającego się szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie, kiedy to parafowana ma zostać umowa stowarzyszeniowa pomiędzy Unią Europejską i Gruzją.

.

Podczas spotkania minister Tsulukiani kilkakrotnie zapewniła posłów, że priorytetem Gruzji jest zbudowanie silnej, stabilnej demokracji i sfinalizowanie procesu integracji z Unią Europejską. Podkreśliła przy tym, że rząd gruziński dołoży wszelkich starań, by planowane na październik tego roku wybory prezydenckie przebiegły według w pełni demokratycznych standardów.

.

Opisując procesy przebudowy wymiaru sprawiedliwości jako rdzenia wszystkich reform w sektorze publicznym, gruzińska minister sprawiedliwości wskazała na dotychczasowe zmiany. Mówiła o podjętych działaniach zmierzających do pełnego uniezależnienia sędziów, zmiany kodeksu karnego i administracyjnego, a także do reformy funkcjonowania prokuratury generalnej.

.

W dyskusji poruszono również problem dyskryminacji mniejszości religijnych i seksualnych na terenie Gruzji. Minister zapowiedziała intensyfikację walki z wszelkimi oznakami nietolerancji. Poinformowała jednocześnie, że prace nad projektem gruzińskiej ustawy antydyskryminacyjnej zostały już trwają.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE