„Eurostażyści” w Brukseli

24 września 2013

Laureaci konkursu „Eurostaż” odwiedzili Brukselę. Wizyta studyjna w Parlamencie Europejskim była nagrodą dla zdobywców drugich i trzecich miejsc rywalizacji. „Eurostażyści” przyjechali do stolicy Belgii 23 września. W Parlamencie powitał ich wiceprzewodniczący polskiej delegacji w Europejskiej Partii Ludowej, poseł Tadeusz Zwiefka.

.

Konkurs „Eurostaż”, zrealizowany przez Platformę Obywatelską, objął swoim zasięgiem wszystkie województwa w kraju. Składał się z trzech etapów, wśród których znalazły się test wiedzy o Unii Europejskiej i esej na wybrany temat, skierowany do władz lokalnego samorządu. Szesnaście osób, po jednej z każdego województwa, wywalczyło miesięczny staż w Parlamencie Europejskim. Nagrodą dla laureatów drugich i trzecich miejsc był wyjazd studyjny do Brukseli.

.

Pierwszego dnia grupa odwiedziła Parlament Europejski i spotkała się z polskimi posłami. Po interesującej rozmowie na temat pracy parlamentarzystów w Brukseli oraz funkcjonowania instytucji unijnych uczestnicy wycieczki zwiedzili budynek Parlamentu wraz z Parlamentarium – interaktywnym centrum informacji o Unii Europejskiej.

.

Program wyjazdu był bardzo intensywny. Oprócz wizyty w brukselskiej siedzibie Parlamentu Europejskiego przewidywał również kolację z posłami, zwiedzanie centrum stolicy Belgii, w tym sławnego muzeum czekolady oraz spotkanie w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy UE. „Eurostażyści” zostali też zaproszeni do pobliskiej Brugii, zwanej „Wenecją Północy”.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE