Europejskie Prawo Sprzedaży – ułatwienia dla przedsiębiorców, korzyści dla konsumentów

26 lutego 2014

Parlament Europejski opowiedział się za stworzeniem Europejskiego Prawa Sprzedaży. Wspólne regulacje prawne w zakresie sprzedaży na odległość miałyby funkcjonować obok przepisów krajowych i być narzędziem opcjonalnym, które zainteresowane strony będą mogły wybrać w miejsce prawa krajowego. Takie rozwiązanie będzie dużym ułatwieniem w handlu transgranicznym w Unii Europejskiej. Ożywienie eksportu spowodowane wprowadzeniem Europejskiego Prawa Sprzedaży może przynieść zyski w UE w wysokości 5 miliardów euro rocznie.

.

– Szacuje się, że ponad połowa konsumentów i przedsiębiorców obawia się zawierania transakcji na odległość ze względu na brak pewności prawnej. Ci pierwsi nie chcą lub nie mogą kupować, a drudzy nie chcą oferować swoich produktów poza granicami własnego kraju. Jest to szczególnie widoczne na płaszczyźnie działalności małych i średnich podmiotów i hamuje rozwój handlu przez Internet – powiedział europoseł Tadeusz Zwiefka, koordynator Grupy EPL w komisji prawnej.

.

Celem rozporządzenia jest likwidacja barier występujących na jednolitym rynku, będących wynikiem różnic w prawodawstwach państw członkowskich. Podmioty gospodarcze handlujące na terenie całej Unii Europejskiej będą mogły polegać na jednej umowie sporządzonej w oparciu o Europejskie Prawo Sprzedaży. Dotychczas zmuszone były przedstawiać 28 odrębnych umów. Te uproszczenia pobudzą konkurencję, dzięki czemu konsumenci zyskają szerszy wybór produktów w niższej cenie.

.

– Najwięcej emocji w pracy nad Europejskim Prawem Sprzedaży wzbudza poziom ochrony konsumentów. Należy przede wszystkim wyjaśnić, że zgoda konsumenta na zawarcie umowy nie może być domniemana, musi być jasno wyrażona. Przed ostatecznym zawarciem umowy konsument będzie obowiązkowo informowany o swoich prawach gwarantowanych przez nowe prawo i konsekwencjach jego użycia, co nie jest powszechne w przypadku zawierania umowy w ramach prawodawstw krajowych. Konsument będzie mógł także sam zdecydować, w jakiej formie otrzyma odszkodowanie, gdy towar będzie wadliwy lub warunki umowy nie zostaną wypełnione. Taka możliwość wyboru istnieje obecnie tylko w 5 krajach Unii – dodał poseł Zwiefka.

.

Projekt był jednym z priorytetów polskiej prezydencji w obszarach wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych oraz rozwoju rynku wewnętrznego i e-handlu.

.

Europejskie Prawo Sprzedaży – informacja w języku angielskim

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE