Europejska Akademia Radnego ponownie w Brukseli

27 marca 2014

Kolejna grupa radnych – uczestników programu szkoleniowego Europejska Akademia Radnego, realizowanego przez Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza” – spotkała się w Brukseli z przedstawicielami posła Tadeusza Zwiefki. Grupa odwiedziła Parlament Europejski 26 marca.

 

W programie wizyty studyjnej przewidziano interesujące wykłady i prezentacje na temat projektów finansowanych przez europejski fundusz społeczny i innowacji społecznych oraz dobrych praktyk.

 

Jednym z zadań Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza” jest pomaganie lokalnym samorządom w nawiązywaniu kontaktów z instytucjami europejskimi. Również pobyt uczestników Europejskiej Akademii Radnego w Brukseli miał na celu budowanie sieci wartościowych relacji.

 

Wizytę koordynowało Biuro Informacyjne Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli.

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE