EJUSTICE

8 sierpnia 2013

Dostępny w 22 językach, adresowany do obywateli portal E-sprawiedliwość, stanowi bardzo przydatne narzędzie pozyskiwania informacji na temat wymiaru sprawiedliwości w całej UE.

Użytkownik może w łatwy i szybki sposób odszukać niezbędne informacje dotyczące m.in. orzecznictwa, dostępu do zawodów prawniczych, wniesienia sprawy do sądu i trybu postępowania w konkretnym kraju UE.

Szczegółowe informacje:
https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE