e-Justice. Debata w Parlamencie Europejskim

22 października 2013

Dostępny w 22 językach, adresowany do obywateli portal e-Justice, to bardzo przydatne narzędzie pozyskiwania informacji na temat wymiaru sprawiedliwości w całej Unii Europejskiej, w którym każdy użytkownik może w łatwy i szybki sposób odszukać niezbędne informacje dotyczące m.in. orzecznictwa, dostępu do zawodów prawniczych, wniesienia sprawy do sądu i trybu postępowania w konkretnym kraju. 22 października o portalu debatowali posłowie do Parlamentu Europejskiego.

.

„Portal e-Justice powinien być nie tylko platformą wymiany dobrych praktyk, czy narzędziem szkoleniowym dla pracowników wymiaru sprawiedliwości. Musimy szeroko docierać z jego treścią do obywateli, którzy często nie wiedzą, gdzie zasięgnąć pierwszej informacji i pomocy w sprawach cywilnych, handlowych czy karnych” –  powiedział poseł Tadeusz Zwiefka, który podczas debaty reprezentował Grupę Europejska Partia Ludowa. „Musimy kłaść większy nacisk na promocję tego rodzaju platform internetowych wśród naszych obywateli, zwiększając tym samym świadomość o prawach i możliwościach, które dają im regulacje unijne.”

.

Parlament Europejski przygotował rezolucję, w której podkreśla znaczenie portalu e-Justice w kwestiach szerzenia wiedzy oraz szybkiego dostępu do standardowych formularzy, czy promowania narzędzi internetowych pozwalających na sprawną komunikację między różnymi systemami prawa.

.

„Uważam, że portal e-Justice ma potencjał stać się oknem na świat przepisów prawa dla wszystkich obywateli UE, dlatego też jego promocja i dalszy dynamiczny rozwój są konieczne. W tym celu niezbędne jest jasne określenie podstaw i szczegółowych ram jego działania na kolejne lata” – dodał poseł Zwiefka, podkreślając, że Parlament Europejski kończy właśnie prace nad Programem Sprawiedliwość na lata 2014-2020, który przykłada szczególną uwagę do łatwego i szybkiego dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla wszystkich obywateli.

.

Z wnioskiem w sprawie rezolucji (w języku angielskim) mogą się Państwo zapoznać tutaj.

.

Zachęcamy również, do poznania portalu e-Justice.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE