Dofinansowanie zatrudnienia niepełnosprawnych w nowym rozporządzeniu Komisji Europejskiej. Zapytanie posłów Zwiefki i Protasiewicza

25 czerwca 2013

Poseł Tadeusz Zwiefka wspólnie z posłem Jackiem Protasiewiczem złożyli w ubiegłym tygodniu zapytanie do Komisji Europejskiej (KE) w sprawie projektu rozporządzenia o wyłączeniach blokowych. Dokument precyzuje rodzaje pomocy udzielanej przez państwa członkowskie, które są, niejako z góry, uznane za zgodne ze wspólnym rynkiem, a co za tym idzie nie wymagają wcześniejszej notyfikacji oraz uzyskania zgody Komisji. Rozporządzenie dotyka między innymi kwestii pomocy publicznej w obszarze dofinansowywania zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

.

Obecnie Komisja prowadzi drugą rundę konsultacji na temat projektu dokumentu, który zastąpi wygasające z końcem bieżącego roku rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008. Projekt przewiduje ograniczenia kwotowe, a także dodatkowe procedury administracyjne w zakresie dofinansowywania zatrudnienia osób niepełnosprawnych, takie jak potrzeba notyfikowania Komisji Europejskiej i oczekiwania na jej zgodę. Zapisy te mogą spowodować obniżenie poziomu zatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych. Właśnie o te utrudnienia posłowie zapytali Komisję Europejską.

.

Treść pytania prezentujemy poniżej.

wylaczenia_blokowe-pytanie_do_KE

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE