Dobro dziecka jest najważniejsze. Parlament Europejski za przystąpieniem kolejnych 8 państw do konwencji haskiej

11 lutego 2015

Parlament Europejski przyjął dziś serię sprawozdań, zezwalających na przystąpienie 8 kolejnych państw – Albanii, Andory, Armenii, Gabonu, Maroka, Rosji, Singapuru i Seszeli – do konwencji haskiej regulującej procedury w przypadku zatrzymania lub uprowadzenia dziecka poza granice kraju, w którym przebywa na stałe. Poseł Tadeusz Zwiefka odpowiadał za prace nad wszystkimi ośmioma sprawozdaniami z ramienia Grupy Europejskiej Partii Ludowej. 

Pracowaliśmy nad tymi sprawozdaniami przez 2 lata. To bardzo długo jak na dokument, w którym Parlament Europejski wyraża jedynie swoje za lub przeciw przystąpieniu kolejnych państw do już i tak powszechnie ratyfikowanej konwencji. Szczególnie, jeśli dotyczy ona bardzo wrażliwych i trudnych kwestii jak uprowadzenie lub zatrzymanie dziecka poza granice państwa stałego pobytu. Pytaniem jest, czy omawiane państwa są odpowiednio przygotowane do stosowania przepisów konwencji, ale uważam, że akceptując ich przystąpienie uzyskujemy możliwość wywierania presji i nacisków, by dostosowały one swoje procedury do standardów ustanowionych przez konwencje haską –  powiedział po głosowaniu poseł Tadeusz Zwiefka.

.

 – Najważniejsze jest jednak, zarówno teraz, jak i w przyszłych debatach na temat różnych instrumentów cywilnych i karnych, by nie zapomnieć o sprawie nadrzędnej – o dobru dziecka. Prawo i przepisy powinny być jasne, ale jednocześnie powinny być na tyle elastyczne, by zapewnić dziecku najlepszą możliwą opiekę i ochronę w tak trudnych momentach jak rozstanie rodziców i późniejszych ustaleniach co do sprawowanej opieki i władzy rodzicielskiej – dodał.

.

Poseł Zwiefka zaapelował również, aby zastanowić się nad wciąż istniejącymi lukami w prawie unijnym dotyczącym opieki i odpowiedzialności rodzicielskiej w przypadku rozstań małżonków pochodzących z różnych państw członkowskich. – Oczekujemy przedstawienia przez Komisję Europejską rewizji rozporządzenia Bruksela II (rozporządzenie reguluje kwestie związane z jurysdykcją, uznawaniem i wykonywaniem orzeczeń w sprawach małżeńskich i dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej), które stanowi unijną odpowiedź w obszarze walki z uprowadzeniem rodzicielskim i egzekwowania transgranicznych praw do kontaktów z dzieckiem  powiedział.

.

Konwencja haska dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę z 1980 r. pozwala rodzicowi lub opiekunowi domagać się powrotu dziecka, które zostało uprowadzone do innego państwa lub zatrzymane w państwie innym, niż kraj jego pobytu. Konwencja ma na celu również ochronę prawa prawomocnego opiekuna do odwiedzin dziecka. Zapisy obowiązują państwa będące stronami konwencji.

.

Polska jest stroną konwencji haskiej od 1995 roku. Według ostatnich danych kraje wysyłające najwięcej wniosków do Polski, to Wielka Brytania, Włochy, Niemcy i Stany Zjednoczone.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE