Deklaracje komisarzy o braku konfliktu interesów

1 grudnia 2016

Parlament Europejski wezwał dziś Komisję Europejską do wprowadzenia bardziej szczegółowych zasad badania ewentualnego występowania konfliktu interesów nie tylko w momencie powoływania nowej Komisji Europejskiej, ale także, gdy urzędujący już komisarz zmienia portfolio, lub gdy jego deklaracja finansowa zostanie w trakcie mandatu zmieniona. Z ramienia Grupy EPL prace nad sprawozdaniem koordynował poseł Tadeusz Zwiefka, koordynator grupy EPL w Komisji Prawnej oraz Wiceprzewodniczący Grupy EPL w Parlamencie Europejskim.

.

“Kolegium komisarzy to grono najwyższych urzędników Unii Europejskiej. Nie dziwi więc, że każda informacja o zaangażowaniu komisarza w taką czy inną działalność poza swoim mandatem, wywołuje duże emocje zarówno wśród polityków krajów członkowskich, jak i obywateli. Dlatego tak ważnym jest, by na komisarzy nie padał cień podejrzenia o konflikt interesów. Jest to ważne nie tylko dla ich osobistego wizerunku, ale dla wizerunku Unii, jako całości” – powiedział Tadeusz Zwiefka. „ Rewelacje związane z aktywnością byłej komisarz Nelly Kroes w spółce akcyjnej na Bahamach czy zatrudnieniem byłego przewodniczącego Komisji Europejskiej Barrosso w Goldman Sachs, rzutują na wizerunek nie tylko Komisji Europejskiej, ale stają się amunicją dla przeciwników Unii Europejskiej”  – podkreślił.

.

Europoseł PO wyraził równocześnie satysfakcję z powodu proponowanych w raporcie wytycznych nt. procedury weryfikacji deklaracji finansowych kandydatów na komisarzy. Za weryfikację odpowiada Komisja Prawna PE, na podstawie przekazanych jej przez Komisję Europejską deklaracji. Propozycje nowych wytycznych zakładają m.in, iż w przypadku stwierdzenia istnienia konfliktu interesów, Komisja Prawna sporządza zalecenia jak temu konfliktowi położyć kres lub uznać, iż kandydat na komisarza,  jest niezdolny do wykonywania swoich zadań.

.

„Komisja Prawna, która jest odpowiedzialna za weryfikację deklaracji finansowych kandydatów na komisarzy, nie jest komisją śledczą – od tego są odpowiednie organy ścigania i wymiar sprawiedliwości. Jej funkcja ogranicza się do zbadania, na podstawie przedstawionych informacji, czy dany kandydat, w sposób niebudzący zastrzeżeń, co do bezstronnościi niezależności, może wykonywać powierzone mu zadania” – wyjaśnił Tadeusz Zwiefka. „Opisana szczegółowo w punkcie 10 sprawozdania procedura, daje Komisji Prawnej większą pewność, co do weryfikacji braku konfliktu interesów. To było zadanie po stronie Parlamentu, teraz zadanie stoi przed Komisją Europejską, by zgodnie z deklaracjami, uzupełniła odpowiednio Kodeks postępowania komisarzy” – podkreślił.

.

Zdaniem posłów dotychczasowe zapisy o deklaracjach finansowych ujęte w  Kodeksie postepowania komisarzy są zbyt ograniczone, a ich treść niejednoznaczna.  Dlatego też, w przyjętym sprawozdaniu wezwali KE do dokonania przeglądu Kodeksu postępowania w możliwie najkrótszym terminie, tak aby informacje zawarte w deklaracjach o braku konfliktu interesów przedkładane Komisji Prawnej były precyzyjne i pozwoliły jej na jednoznaczne uzasadnienie podjętej decyzji.

.

Źródło: Informacja Biura Prasowego Grupy EPL

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE