Czy wiesz, że masz prawo do bezpłatnej pomocy prawnej w transgranicznych sporach prawnych?

11 czerwca 2013

Zaledwie 12 procent obywateli krajów Unii Europejskiej wie, że ma prawo do bezpłatnej pomocy prawnej w przypadku sporu prawnego wytoczonego w innym państwie. Dzieje się tak, chociaż dyrektywa o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i handlowych w sporach transgranicznych weszła w życie 10 lat temu. Parlament Europejski przyjął właśnie sprawozdanie na temat poprawy dostępu do wymiaru sprawiedliwości. Autorem dokumentu jest poseł Zwiefka.

.

„Punktem wyjścia dla mojego sprawozdania z inicjatywy własnej o pomocy prawnej w transgranicznych sporach cywilnych i handlowych był przedstawiony w ubiegłym roku  przez Komisję Europejską raport, dotyczący wdrażania i stosowania dyrektywy z 2003 roku” – powiedział poseł Zwiefka podczas debaty w Parlamencie Europejskim. „Wciąż jedynie 12 procent mieszkańców Unii  wie, że ma prawo do skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej w przypadku sporu prawnego  wytoczonego w innym państwie. Jeśli zwykli obywatele, a co gorsza także praktycy, nie są świadomi, że można ubiegać się o pomoc prawną w kraju członkowskim innym niż kraj obywatelstwa, to przepisy tej dyrektywy są tylko ładnie wyglądającym na papierze sloganem.”

.

„Główny nacisk w swoim sprawozdaniu położyłem na zwiększenie zaangażowania zarówno Komisji Europejskiej, jak i państw członkowskich w skuteczniejszą kampanię informacyjną” – zaznaczył poseł Zwiefka. W sprawozdaniu poseł wskazał także na możliwości, jakie dają w tej materii nowoczesne technologie. Podkreślił również znaczenie Internetu i portali takich jak E – Justice w procesie niesienia pomocy prawnej.

.

Sprawozdanie uwypukla też znaczenie współpracy pomiędzy instytucjami państwa a wszelkimi pozarządowymi formami zorganizowanej pomocy prawnej i doradztwa prawnego. „Dobre praktyki w dziedzinie bezpłatnego doradztwa prawnego, takie jak uniwersyteckie kliniki prawne czy agencje pro bono, powinny być szeroko upowszechnianie i wspierane w ramach zorganizowanych sieci pomocy prawnej” – powiedział poseł Zwiefka. Zwrócił również uwagę na rolę, jaką odgrywa zapewnienie przez państwa członkowskie dostępu do pomocy przedprocesowej, w tym doradztwa na temat alternatywnych metod rozstrzygania sporów, które często są mniej kosztowne, a jednocześnie bardziej skuteczne, w sprawach cywilnych i handlowych.

.

Dokument przewiduje także utworzenie baz danych prawników posiadających doświadczenie w zakresie prawa porównawczego oraz kwalifikacje językowe. Takie rozwiązanie ma zapewnić wyznaczanie kompetentnych prawników do prowadzenia konkretnych spraw.

.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym tekstem sprawozdania.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE