Znaki towarowe w Unii Europejskiej – spotkanie z szefem Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego

Przygotowywane przez Komisję Europejską zmiany w rozporządzeniu w sprawie znaków towarowych były głównym tematem spotkania posła Tadeusza Zwiefki z dyrektorem Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM – the Office for Harmonization in the Internal Market) António Campinosem. Spotkanie odbyło się 2 grudnia 2010 roku w Brukseli.

Podczas rozmów dyrektor OHIM przedstawił również specyfikę działalności urzędu. Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego jest oficjalną agencją Unii Europejskiej, która odpowiada za rejestrację wspólnotowych znaków towarowych (CTM – Community trade mark) oraz wspólnotowych wzorów przemysłowych (RCD – registered Community design) na rynku europejskim. Siedziba organizacji znajduje się w Alicante (Hiszpania).

Dodaj odpowiedź