Bliżej jednolitego patentu

11 lutego 2014

Komisja prawna Parlamentu Europejskiego przyjęła jednomyślnie tekst dotyczący dostosowania przepisów rozporządzenia Bruksela I (w sprawie jurysdykcji, uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych) do umowy międzyrządowej o jednolitym sądzie patentowym. Głosowanie odbyło się 11 lutego. Sprawozdawcą do tego raportu jest poseł Tadeusz Zwiefka, koordynator w komisji prawnej z ramienia Grupy Europejskiej Partii Ludowej. 

.

Jednolity sąd patentowy będzie wspólną instytucją dla większości państw członkowskich, rozstrzygającą w sprawach dotyczących jednolitego patentu.

.

Dostosowanie przepisów jest niezbędne, aby system jednolitego patentu w Unii Europejskiej mógł działać poprawnie oraz aby stworzyć jasne przepisy jurysdykcyjne dla tych państw, które na razie nie będą uczestniczyły w systemie (Polska, Hiszpania i Chorwacja). Tekst jest wynikiem szybkiego zakończenia negocjacji z Radą.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE