Biuro Grupy Europejskiej Partii Ludowej obraduje na Łotwie

20 listopada 2014

Jurmała – miasto w środkowej części Łotwy, stało się na kilka dni miejscem obrad biura Grupy Europejskiej Partii Ludowej (EPL). Program spotkania, które zaplanowano w dniach 19-21 listopada, przewiduje dyskusje na temat wybranych kwestii dotyczących reform Unii Europejskiej, inwestycji oraz odpowiedzi Unii na wydarzenia na Ukrainie. W obradach uczestniczy poseł Tadeusz Zwiefka.

.

Prace biura Grupy EPL na Łotwie otworzył przewodniczący Manfred Weber. W wydarzeniu udział weźmie między innymi łotewska premier Laimdota Straujuma, która będzie mówiła na temat priorytetów zbliżającej się prezydencji Łotwy w Radzie Unii Europejskiej. Premier Ukrainy, Arsenij Jaceniuk, zastępca Sekretarza Generalnego NATO, Alexnader Vershbow, oraz Sekretarz Generalny Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Lamberto Zannier, wezmą natomiast udział w debacie o sytuacji na Ukrainie. Dużo miejsca w programie spotkania przewidziano również na rozmowy dotyczące inwestycji, miejsc pracy, wzrostu gospodarczego.

.

Jednym z celów obrad Grupy EPL jest wypracowanie stanowiska na temat zatrudnienia i wzrostu gospodarczego oraz na temat sytuacji na Ukrainie.

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE