Bardziej efektywne zasady zarządzania prawem autorskim. Łatwiejszy dostęp do legalnej muzyki w Internecie. Informacja Biura Prasowego Grupy EPL

4 lutego 2014

Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi oraz prawami pokrewnymi powinny dostosować zasady funkcjonowania do realiów rynku wewnętrznego oraz zmian, jakie zaszły na rynku medialnym wraz z rozwojem Internetu. Parlament Europejski przyjął dziś sprawozdanie ws. dyrektywy ustalającej zasady zbiorowego zarządu prawem autorskim i udzielania licencji wieloterytorialnych na eksploatację utworów muzycznych w Internecie.

.

Celem nowej dyrektywy jest z jednej strony harmonizacja przepisów dotyczących poprawy zarządzania i przejrzystości działania wszystkich organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, a z drugiej poszerzenie legalnej oferty muzycznej w Internecie, poprzez uproszczenie procesu udzielania obowiązujących w całej Europie licencji na odtwarzanie danego utworu muzycznego.

.

Dzięki poprawkom wprowadzonym do tekstu przez Parlament zakres dyrektywy będzie obejmował również organizacje zbiorowego zarządzania spoza Unii Europejskiej, ale działające na jej terenie  oraz  firmy kontrolowane lub należące do organizacji zbiorowego zarządzania. Parlamentowi udało się również doprecyzować zapisy zabezpieczające repertuar niszowy. Nowe przepisy pozwolą  na zagwarantowanie twórcom odpowiednich wynagrodzeń, a zarazem ułatwią  mieszkańcom Unii dostęp do legalnie odtwarzanej muzyki.

.

„Aktualnie sytuacja na unijnym rynku muzycznym jest bardzo skomplikowana. Nie tylko funkcjonowanie wielu organizacji zbiorowego zarządzania budzi wątpliwości i niekorzystnie odbija się na wynagrodzeniach autorów, ale również niezwykle wymagający jest proces udzielania licencji na udostępnianie muzyki w Internecie. Ta długo wyczekiwana dyrektywa stanowi bardzo ważny krok w stronę ujednolicenia rynku cyfrowego i zwiększenia legalnej oferty muzycznej”- tak skomentował dzisiejsze głosowanie poseł Tadeusz Zwiefka, koordynator w komisji prawnej z ramienia Grupy EPL.

.

„Konkretnie nowe przepisy pozwolą platformom, takim jak Spotify, negocjować zaledwie z czterema lub pięcioma zamiast dwudziestoma ośmioma podmiotami w celu wykorzystania światowego repertuaru muzycznego. Jest to kluczowy projekt dla twórców, wykonawców i wydawców, ale przede wszystkim dla konsumentów. To oni odniosą najwięcej korzyści z proponowanych zmian” – dodał.

.

Dzisiejsze głosowanie w Parlamencie kończy proces legislacyjny w procedurze pierwszego czytania. Kolejny etap prac należy do państw członkowskich. Będą one miały obowiązek implementacji przepisów dyrektywy w ciągu 24 miesięcy od jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE