ARCHIWUM

Laureaci konkursów „Razem dla regionu” w Brukseli

Trzydniowy pobyt w Brukseli – taką nagrodę otrzymali pierwsi laureaci konkursów ogłaszanych na łamach wydawnictw z cyklu „Razem dla regionu” organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 8 lipca grupa spotkała się z posłem Tadeuszem Zwiefką w brukselskiej siedzibie Parlamentu Europejskiego.

.

(więcej…)


W obronie miejsc pracy dla niepełnosprawnych

Wiceminister rozwoju regionalnego Paweł Orłowski oraz wiceminister polityki społecznej Radosław Mleczko spotkali się unijnym komisarzem ds. konkurencji Joaquinem Almunią, aby bronić polskiego modelu włączania osób niepełnosprawnych do rynku pracy. Do rozmów, które odbyły się 8 lipca w Brukseli, doszło z inicjatywy posłów Tadeusza Zwiefki, Danuty Hübner i Andrzeja Grzyba. (więcej…)


Europejskie Mistrzostwa Drwali w Tucholi

Już po raz 54. mieszkańcy Tucholi i okolic świętowali Dni Borów Tucholskich. Jednym z wydarzeń, które urozmaiciły to coroczne święto były Europejskie Mistrzostwa Drwali, zorganizowane w ścisłej współpracy przez Wyższą Szkołę Zarządzania Środowiskiem w Tucholi oraz Nadleśnictwo Trzebciny. Patronat honorowy nad mistrzostwami sprawował poseł Tadeusz Zwiefka, który ufundował również puchar dla najlepszego zawodnika. (więcej…)


Unijna administracja oszczędza

Informacja Biura Prasowego Grupy Europejska Partia Ludowa

 .

Parlament Europejski potwierdził dziś  porozumienie wynegocjowane z państwami członkowskimi UE w sprawie nowego regulaminu pracy  urzędników unijnych, które proponuje  zamrożenie  na dwa kolejne lata pensji, podnosi wiek emerytalny oraz wydłuża o dwie i pół godziny tygodniowy czas pracy. Zmiany mają  pozwolić na oszczędności wysokości 2,7 miliarda euro  w nowym  siedmioletnim budżecie UE.   (więcej…)


Powrót Čestitam Hrvatska! Witamy Chorwację w europejskiej rodzinie

1 lipca 2013 w godzinach popołudniowych flaga Republiki Chorwacji została wciągnięta na maszt przed siedzibą Parlamentu Europejskiego i od tego czasu charakterystyczna biało-czerwona szachownica powiewa wspólnie z flagami pozostałych 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej. Kolejne rozszerzenie UE stało się faktem. Cała Unia wita Chorwację w europejskiej rodzinie 28, od dzisiaj, państw. (więcej…)


Biuro grupy Europejska Partia Ludowa obradowało w Porto

„Unia Europejska i Ameryka. Atlantycki projekt wzrostu i dobrobytu” to temat przewodni ostatniego spotkania biura grupy Europejska Partia Ludowa (EPL), które tym razem obradowało w poszerzonym składzie. Oprócz członków biura EPL, udział w dyskusjach wzięli przedstawiciele świata biznesu i nauki oraz Komisji Europejskiej. Spotkanie odbyło się w portugalskim Porto w dniach 27, 28 czerwca. Uczestniczył w nim również poseł Tadeusz Zwiefka. (więcej…)


Łatwiejszy dostęp do publikacji dla osób niewidomych

Dzień 27 czerwca 2013 roku zapisze się w historii jako przełomowa data w dziedzinie prawa autorskiego. Kraje członkowskie Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) przyjęły tego dnia traktat międzynarodowy, którego zapisy zobowiązują do wprowadzenia wyjątku od prawa do reprodukcji, dystrybucji i udostępniania (także w Internecie) publikacji w specjalnym formacie umożliwiającym osobom niedowidzącym zapoznanie się z ich treścią. Oznacza to, że organizacje zrzeszające osoby z dysfunkcjami wzroku będą mogły eksportować i importować kopie takich formatów bez uprzedniej zgody autora czy wydawnictwa. Konferencja, podczas której przyjęto traktat, odbyła się w Marakeszu.

.

Parlament Europejski intensywnie monitorował proces negocjacji. Dzięki interwencji i zaangażowaniu Komisji Prawnej udało się ulepszyć zapisy traktatu, zwiększając tym samym korzyści dla jego adresatów. Po interwencji PE ograniczono tzw. klauzulę handlową, udało się również wprowadzić zapis uprawniający indywidualne osoby (nie tylko za pośrednictwem organizacji zrzeszających niewidomych) do bezpośredniego importowania specjalnych formatów.

.

Te zupełnie nowe na poziomie międzynarodowym regulacje stanowią wielki sukces. Przyjęty tekst traktatu oceniany jest jako zrównoważony i gwarantujący realizację potrzeb niewidomych. Jest to również istotny krok w kontekście debaty na temat uelastycznienia regulacji prawa autorskiego w erze powszechnej cyfryzacji i globalizacji.


Dofinansowanie zatrudnienia niepełnosprawnych w nowym rozporządzeniu Komisji Europejskiej. Zapytanie posłów Zwiefki i Protasiewicza

Poseł Tadeusz Zwiefka wspólnie z posłem Jackiem Protasiewiczem złożyli w ubiegłym tygodniu zapytanie do Komisji Europejskiej (KE) w sprawie projektu rozporządzenia o wyłączeniach blokowych. Dokument precyzuje rodzaje pomocy udzielanej przez państwa członkowskie, które są, niejako z góry, uznane za zgodne ze wspólnym rynkiem, a co za tym idzie nie wymagają wcześniejszej notyfikacji oraz uzyskania zgody Komisji. Rozporządzenie dotyka między innymi kwestii pomocy publicznej w obszarze dofinansowywania zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

.

Obecnie Komisja prowadzi drugą rundę konsultacji na temat projektu dokumentu, który zastąpi wygasające z końcem bieżącego roku rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008. Projekt przewiduje ograniczenia kwotowe, a także dodatkowe procedury administracyjne w zakresie dofinansowywania zatrudnienia osób niepełnosprawnych, takie jak potrzeba notyfikowania Komisji Europejskiej i oczekiwania na jej zgodę. Zapisy te mogą spowodować obniżenie poziomu zatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych. Właśnie o te utrudnienia posłowie zapytali Komisję Europejską.

.

Treść pytania prezentujemy poniżej.

wylaczenia_blokowe-pytanie_do_KE


Finalistki konkursu „Jestem szefową” u posła Zwiefki

Poseł Tadeusz Zwiefka spotkał się z trzema kujawsko-pomorskimi finalistkami konkursu „Jestem szefową”. Sylwia Nowak z Mogilna, Magdalena Zając z Solca Kujawskiego oraz Monika Zielińska z Włocławka przyjechały do Bydgoszczy, gdzie z rąk posła odebrały nagrody. Najlepsza z nich, Sylwia Nowak, otrzymała również zaproszenie do Brukseli. Spotkanie odbyło się 22 czerwca. (więcej…)


Parlamenty narodowe obradowały w Brukseli

Przedstawiciele parlamentów narodowych oraz Parlamentu Europejskiego spotkali się na wspólnej sesji w Brukseli. „Program sztokholmski: stan prac w dziedzinie współpracy policyjnej i sądowniczej w sprawach cywilnych i karnych” to tytuł i zarazem obszar merytoryczny obrad komisji międzyparlamentarnej. Podczas czterech paneli dyskusyjnych rozmawiano na temat współpracy policji, współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych oraz cywilnych, a także o europejskiej kulturze w zakresie sądownictwa i narzędziach wspierających jej rozwój. Poseł Tadeusz Zwiefka poprowadził blok tematyczny zajmujący się współpracą sądów w sprawach cywilnych. Spotkanie odbyło się 20 czerwca. (więcej…)

Strony: