Adopcja w przestrzeni międzynarodowej. Warsztaty w Brukseli

2 grudnia 2015

Posłowie do Parlamentu Europejskiego debatowali o prawnych aspektach adopcji w przestrzeni międzynarodowej. Serię wystąpień i dyskusji na ten temat otworzył poseł Tadeusz Zwiefka, który poprowadził również jedną z dwóch głównych części spotkania.

.

Warsztaty odbyły się 1 grudnia w Brukseli. Zostały przygotowane na wniosek Komisji Prawnej i Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego przez Departament Tematyczny ds. Praw Obywatelskich i Spraw Konstytucyjnych. Oprócz członków obu komisji w rozmowach uczestniczyli eksperci z wielu krajów Unii Europejskiej, przedstawiciele świata nauki, prawnicy, a wśród nich były polski Rzecznik Praw Dziecka, Paweł Jaros.

.

„Obie komisje zdecydowały się zorganizować to spotkanie w związku z rosnącą liczbą spraw, które ze względu na swoją naturę dotykają przede wszystkim naszych najmłodszych obywateli” – powiedział poseł Zwiefka otwierając dyskusję. „Dzisiejsze warsztaty mają posłużyć jako punkt wyjścia dla prac Komisji Prawnej nad sprawozdaniem z własnej inicjatywy, które zajmie się potrzebą uregulowania na poziomie unijnym kwestii wzajemnego uznawania transgranicznych adopcji.”

.

Poseł zauważył również, że Komisja Petycji obserwuje stały napływ petycji, które dotyczą procedur adopcyjnych i dodał: „Wydaje się, że także na poziomie unijnym powinny zostać podjęte pewne kroki, które uzupełnią już istniejące przepisy związane z prawem rodzinnym zawarte w rozporządzeniu Bruksela II bis, czy konwencji haskiej, która dotyczy transgranicznej adopcji dzieci.”

.

Podczas warsztatów posłowie oraz zaproszeni goście zwrócili uwagę na zgłaszane przez obywateli problemy natury prawnej w zakresie adopcji międzynarodowych. Omawiali także kwestie dotyczące uznawania adopcji w krajach Unii Europejskiej. Sesję dotyczącą drugiego tematu poprowadził poseł Zwiefka, który  zajmuje się sprawą uznawania międzynarodowych adopcji również w Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego. Został wyznaczony na sprawozdawcę w tym temacie.

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE