28. sesja Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz Unii Europejskiej

3 grudnia 2014

Bieżące tematy dotyczące społecznych i gospodarczych wyzwań, z którymi mierzą się kraje Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP), były przedmiotami dyskusji podjętych w trakcie 28. sesji Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP i Unii Europejskiej (AKP-UE). Uczestnicy debat, wśród nich poseł Tadeusz Zwiefka, który jest członkiem komisji ds. politycznych Zgromadzenia, spotkali się w dniach 1-3 grudnia w Strasburgu.

.

Wśród najważniejszych zagadnień omawianych podczas trzydniowej sesji znalazły się epidemia wirusa Ebola, ekspansja terroryzmu w Afryce, społeczne i gospodarcze konsekwencje niedożywienia w krajach AKP, wyzwania i potrzeby małych rozwijających się krajów wyspiarskich (Small Island Developing Countries), rozwój gospodarczy krajów AKP oraz pojednanie wewnątrz państw wcześniej objętych konfliktem lub kryzysem.

.

Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne AKP-UE, które jest jedyną tego typu organizacją na świecie, powołano do istnienia w odpowiedzi na potrzebę współpracy przedstawicieli państw AKP i Wspólnot Europejskich. Współpraca zapoczątkowana została już w latach 50. XX wieku.

.

Obecne działania podejmowane w ramach Zgromadzenia opierają się na umowie z Kotonu podpisanej w roku 2000 na 20 lat. Na mocy tego dokumentu, poddanego przeglądom w latach 2005 i 2011, powołano Radę Ministrów, Komitet Ambasadorów i Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne – wspólne instytucje zajmujące się realizacją celów umowy.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE