AKTUALNOŚCI

DSC_0189

Powalczą o „Cisową gałązkę”

Poseł Tadeusz Zwiefka objął patronatem IX Ogólnopolski Konkurs Poetycki o „Cisową gałązkę” im. L. Wyczółkowskiego. Do rywalizacji ponownie zaprosiła Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie. (więcej…)


Ceremonia otwarcia w De Duif

Reprezentant Liceum Akademickiego na Forum Europejskiego Parlamentu Młodzieży

Antoni Nehring z Liceum Akademickiego w Toruniu wziął udział w 3. Międzynarodowym Forum Europejskiego Parlamentu Młodzieży (EYP – European Youth Parliament). Jego wyjazd do Amsterdamu, gdzie odbywały się obrady, wsparł poseł do Parlamentu Europejskiego Tadeusz Zwiefka.

.

Spotkanie młodzieży z całej Europy zorganizował holenderski oddział EYP. Od 7 do 16 kwietnia ponad 200 uczestników z kilkunastu krajów dyskutowało na temat najbardziej istotnych wyzwań, przed którymi stoi obecnie Europa. Przedstawiciel Pomorza i Kujaw, razem z pozostałymi członkami komitetu zajmującego się sprawami obrony i bezpieczeństwa, pracował nad rezolucją dotyczącą zagrożenia ze strony Państwa Islamskiego.

.

„Niemal cały dzień – od 9 do 19 – spędzaliśmy w budynkach UvA (amsterdamskiego uniwersytetu), zbierając zgromadzone wcześniej informacje na temat problemu, rozważając dotychczasowe rozwiązania podjęte przez Unię Europejską i proponując nowe pomysły” – napisał Antoni Nehring w sprawozdaniu ze swojego udziału w obradach. „Europejski Parlament Młodzieży nie jest jednak tylko i wyłącznie ciężką pracą nad ważnymi politycznymi aspektami w ujęciu młodych ludzi, ale – co moim zdaniem jest najważniejsze – możliwością konfrontacji z innymi europejskimi kulturami i sposobami widzenia na świat.”

.

Forum Europejskiego Parlamentu Młodzieży stwarza również okazję do promowania swojej kultury. Eurovillage to punkt programu spotkania, podczas którego delegacje narodowe prezentują wszystko to, co w ich krajach najlepsze. W Amsterdamie reprezentanci Polski częstowali kolegów z całej Europy między innymi toruńskimi piernikami, kabanosami, paluszkami, a nawet kiszonymi ogórkami.

Zdjęcia dzięki uprzejmości pana Antoniego Nehringa


tzwiefka_ikona

Szczyt UE poświęcony imigrantom. Rozmowa z posłem Zwiefką w Radiu TOK FM

O aktualnych wyzwaniach dotyczących uchodźców, które były tematem nadzwyczajnego szczytu Unii Europejskiej poświęconego imigrantom próbującym dostać się do Europy przez Morze Śródziemne, poseł Tadeusz Zwiefka rozmawiał dziś z redaktorem Maciejem Zakrockim z Radia TOK FM.

Zachęcamy do wysłuchania wywiadu. Materiał jest dostępny na stronie Radia TOK FM. Link zamieszczamy poniżej:

http://audycje.tokfm.pl/odcinek/25192


WOM_2636 (2)

Kujawsko-Pomorskie oczami posła Zwiefki. Wywiad w Radiu Zet Gold

O inwestycjach w regionie, lokalnych problemach oraz przyszłości Pomorza i Kujaw poseł Tadeusz Zwiefka rozmawiał z redaktorem Adamem Jóźwiakiem w toruńskim studiu Radia Zet Gold. Zachęcamy do wysłuchania rozmowy.

.

Zapis całości wywiadu znajdą Państwo na stronie Radia Zet Gold. Link załączamy poniżej:

http://torun.zetgold.pl/Polecamy/Kujawsko-Pomorskie-oczami-europosla-Tadeusza-Zwiefki


P1010531

Młodzież z Włocławka w Brukseli

Kilkadziesiąt młodych osób – uczniów III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej we Włocławku wraz z opiekunami, spotkało się z posłem Tadeuszem Zwiefką w Brukseli. Włocławscy licealiści odwiedzili Parlament Europejski 15 kwietnia.

.

Poseł przybliżył swoim gościom ważniejsze wydarzenia z historii Unii Europejskiej, zasady jej funkcjonowania, główne instytucje, a także proces stanowienia prawa unijnego. Spotkaniu towarzyszyło również zwiedzanie siedziby Parlamentu Europejskiego.


IMG_1035_small

Początek kwietnia w Toruniu

Wizyty na budowie sali koncertowo-kongresowej na toruńskich Jordankach, w nowej hali sportowo-widowiskowej oraz w Ognisku Pracy Pozaszkolnej „Dom Harcerza”, a także spotkania z przedstawicielami lokalnych mediów i z mieszkańcami to główne punkty programu dnia, który poseł do Parlamentu Europejskiego Tadeusz Zwiefka spędził w Toruniu 1 kwietnia.

. (więcej…)


11053150_935961899771216_750177265964096308_n[1]

O zespole Downa w Parlamencie Europejskim

Wyzwania naukowe związane z badaniami w zakresie leczenia i terapii osób z zespołem Downa, a także ich ludzki wymiar były tematami wydarzeń zorganizowanych w Strasburgu podczas ostatniej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego poprzedzającej Światowy Dzień Zespołu Downa, obchodzony 21 marca. W inicjatywie uczestniczył również poseł Tadeusz Zwiefka.

.

Fundacja Jerome’a Lejeune oraz Światowe Stowarzyszenie Młodzieży (World Youth Alliance) zaprosiły do udziału w serii spotkań, które miały na celu zwiększenie świadomości Europejczyków na ten ważny temat.

.

Na 10 marca organizatorzy projektu zaplanowali między innymi konferencję połączoną z debatą na temat postępu w badaniach naukowych i tego jak Europa może je wspomóc, wystawę fotografii zatytułowaną „Discovery for Life” oraz wręczenie nagród za działalność badawczą nad zespołem Downa i innymi rodzajami niepełnosprawności intelektualnej uwarunkowanej genetycznie.

.

Aby dotrzeć do jak najszerszej grupy odbiorców, Fundacja Jerome’a Lejeune oraz Światowe Stowarzyszenie Młodzieży zainicjowały także kampanię „Being different is normal” (bycie innym jest normalne), która realizowana jest w mediach społecznościowych. Aby wziąć w niej udział, wystarczy założyć kolorowe skarpetki – koniecznie nie do pary, zrobić im zdjęcie i umieścić je na Facebooku lub Twitterze z dopiskiem #socksbattle4DS. Skarpetki mają być symbolem, który zmusi do refleksji nad odmiennością i normalnością. Kampania potrwa do 21 marca.

Zdjęcie:  https://www.facebook.com/WorldYouthAlliance.Europe


Strasburg

Przemoc online: anonimowość w sieci nie może stać się przykrywką dla przestępców wykorzystujących dzieci

Parlament Europejski przyjął dziś rezolucję, wzywającą do wzmocnienia ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym online. Posłowie apelują w nim m.in do Komisji Europejskiej i Państw członkowskich o przyjęcie odpowiednich środków ułatwiających zgłaszanie przez dzieci niegodziwego traktowania w sieci, oraz do tworzenia programów zapobiegania wykorzystywaniu dzieci w Internecie w celach seksualnych.

.

- Skuteczność funkcjonowania systemów prawnych i organów ścigania w obszarze treści pornograficznych z udziałem dzieci pojawiających się w ramach tzw. dark netu jest znikoma. Oczywiście pojawiają się doniesienia prasowe o rozbiciu tej czy innej grupy przestępczej zajmującej się rozprzestrzenianiem takich treści online, ale brak spójnych ram prawnych, które pozwolą na koordynację i skuteczne ściganie i karanie przestępców na terenie całej Unii jest bardzo widoczny. Rozprzestrzenianie treści pornograficznych z udziałem dzieci to obrzydliwe przestępstwo obojętnie czy dzieje się ono pod osłoną Internetu czy nie. W tym kontekście dyskusje o prywatności w Internecie powinny zostać ucięte –  powiedział poseł Tadeusz Zwiefka, który odpowiada za prace komisji prawnej PE z ramienia Grupy EPL.

.

- Niezbędne są zarówno ramy prawne pozwalające na ochronę przed wykorzystywaniem seksualnym w Internecie, jak również współpraca między państwami, czy współpraca na poziomie globalnym, ponieważ osoby dopuszczające się tego typu przestępstw nie ograniczają się do działalności tylko i wyłącznie w granicach ich państw. Jednak przede wszystkim należy skupić się na podniesieniu świadomości wśród dzieci, ich rodziców i nauczycieli. Rodzice i nauczyciele muszą zdawać sobie sprawę z tego, jakie niebezpieczeństwa czyhają na dzieci w Internecie i jakich narzędzi używać, aby upewnić się, że dzieci nie staną się ofiarami przestępstwa – powiedział poseł Michał Boni, członek  komisji spraw wewnętrznych i swobód obywatelskich PE.

.

W  opinii PE, anonimowość i prywatność w Internecie nie mogą stać się przykrywką dla przestępców wykorzystujących dzieci.

.

- Nie możemy pozwolić na to, żeby pod przykrywką anonimowości szerzyła się cyberprzestępczość. Szersza harmonizacja przepisów krajowych w tym obszarze pozwoli na przynajmniej zwiększenie szans na równą walkę z tym procederem – powiedział poseł Zwiefka.

.

- To podwójne zadanie, znalezienia odpowiedniej równowagi pomiędzy prywatnością a bezpieczeństwem, a także wolnością a wzmocnieniem kompetencji organów ścigania w Internecie z jednej strony a wyposażeniu rodziców, nauczycieli i dzieci w narzędzia umożliwiające im rozpoznawanie zagrożeń i ryzyka z drugiej strony,  jest odpowiednim sposobem walki z tym problemem -  podsumował  poseł Boni.

.

Pełen tekst rezolucji znajdą Państwo tutaj.

.

Informacja Biura Prasowego Grupy EPL


Strasburg

Parlament Europejski za wsparciem finansowym dla zwolnionych pracowników Zachemu

Posłowie do Parlamentu Europejskiego zagłosowali dziś za uruchomieniem Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji dla Polski. Chodzi o 115 tysięcy euro z budżetu Unii Europejskiej, które mają zostać przeznaczone na pomoc w znalezieniu pracy 50 zwolnionym pracownikom Zachemu, znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji. Dzięki funduszom sfinansowane zostaną dopłaty do zatrudnienia oraz prace interwencyjne, czyli pokrycie płac i składek na ubezpieczenie społeczne, które mają na celu ponowne zintegrowanie zwolnionych pracowników na rynku pracy.

.

Polska złożyła do Komisji Europejskiej wniosek dotyczący zwolnień grupowych w Zakładach Chemicznych Zachem w październiku 2013 roku. Zwolnienia objęły łącznie 615 pracowników. Uruchomienie środków dla Zachemu oraz jego dostawców to piąty przypadek zaangażowania środków Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji dla Polski.

.

Więcej na temat dzisiejszego głosowania znajdą Państwo tutaj.


epp_ikona_small

O jednolitym rynku cyfrowym i walce z terroryzmem na spotkaniu Grupy EPL

5 i 6 marca biuro Grupy Europejskiej Partii Ludowej (EPL) obradowało w hiszpańskim Toledo. Głównymi wątkami dyskusji były kwestie związane z jednolitym rynkiem cyfrowym oraz walką z terroryzmem. W pracach nad dokumentem dotyczącym pierwszego z tematów uczestniczył poseł Tadeusz Zwiefka – odpowiadał za część dotyczącą własności intelektualnej. Poseł wziął również udział w spotkaniu Grupy.

.

Podczas posiedzenia w Toledo uczestnicy debatowali na temat środków prawnych niezbędnych dla osiągnięcia rzeczywistego jednolitego rynku cyfrowego oraz ochrony wartości demokratycznych, zapobiegania radykalizacji i walki z terroryzmem. Posłowie przyjęli również dokumenty strategiczne, w których wstępnie zdefiniowali stanowisko Grupy w obu kwestiach.

.

Do udziału w spotkaniu, panelach dyskusyjnych oraz do wygłoszenia wystąpień zaproszeni zostali między innymi hiszpański premier Mariano Rajoy, komisarz Unii Europejskiej ds. rynku wewnętrznego, przemysłu i przedsiębiorczości Elżbieta Bieńkowska i sekretarz generalny Hiszpańskiej Partii Ludowej María Dolores de Cospedal.