AKTUALNOŚCI

11053150_935961899771216_750177265964096308_n[1]

O zespole Downa w Parlamencie Europejskim

Wyzwania naukowe związane z badaniami w zakresie leczenia i terapii osób z zespołem Downa, a także ich ludzki wymiar były tematami wydarzeń zorganizowanych w Strasburgu podczas ostatniej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego poprzedzającej Światowy Dzień Zespołu Downa, obchodzony 21 marca. W inicjatywie uczestniczył również poseł Tadeusz Zwiefka. (więcej…)


Strasburg

Przemoc online: anonimowość w sieci nie może stać się przykrywką dla przestępców wykorzystujących dzieci

Parlament Europejski przyjął dziś rezolucję, wzywającą do wzmocnienia ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym online. Posłowie apelują w nim m.in do Komisji Europejskiej i Państw członkowskich o przyjęcie odpowiednich środków ułatwiających zgłaszanie przez dzieci niegodziwego traktowania w sieci, oraz do tworzenia programów zapobiegania wykorzystywaniu dzieci w Internecie w celach seksualnych.

.

- Skuteczność funkcjonowania systemów prawnych i organów ścigania w obszarze treści pornograficznych z udziałem dzieci pojawiających się w ramach tzw. dark netu jest znikoma. Oczywiście pojawiają się doniesienia prasowe o rozbiciu tej czy innej grupy przestępczej zajmującej się rozprzestrzenianiem takich treści online, ale brak spójnych ram prawnych, które pozwolą na koordynację i skuteczne ściganie i karanie przestępców na terenie całej Unii jest bardzo widoczny. Rozprzestrzenianie treści pornograficznych z udziałem dzieci to obrzydliwe przestępstwo obojętnie czy dzieje się ono pod osłoną Internetu czy nie. W tym kontekście dyskusje o prywatności w Internecie powinny zostać ucięte –  powiedział poseł Tadeusz Zwiefka, który odpowiada za prace komisji prawnej PE z ramienia Grupy EPL.

.

- Niezbędne są zarówno ramy prawne pozwalające na ochronę przed wykorzystywaniem seksualnym w Internecie, jak również współpraca między państwami, czy współpraca na poziomie globalnym, ponieważ osoby dopuszczające się tego typu przestępstw nie ograniczają się do działalności tylko i wyłącznie w granicach ich państw. Jednak przede wszystkim należy skupić się na podniesieniu świadomości wśród dzieci, ich rodziców i nauczycieli. Rodzice i nauczyciele muszą zdawać sobie sprawę z tego, jakie niebezpieczeństwa czyhają na dzieci w Internecie i jakich narzędzi używać, aby upewnić się, że dzieci nie staną się ofiarami przestępstwa – powiedział poseł Michał Boni, członek  komisji spraw wewnętrznych i swobód obywatelskich PE.

.

W  opinii PE, anonimowość i prywatność w Internecie nie mogą stać się przykrywką dla przestępców wykorzystujących dzieci.

.

- Nie możemy pozwolić na to, żeby pod przykrywką anonimowości szerzyła się cyberprzestępczość. Szersza harmonizacja przepisów krajowych w tym obszarze pozwoli na przynajmniej zwiększenie szans na równą walkę z tym procederem – powiedział poseł Zwiefka.

.

- To podwójne zadanie, znalezienia odpowiedniej równowagi pomiędzy prywatnością a bezpieczeństwem, a także wolnością a wzmocnieniem kompetencji organów ścigania w Internecie z jednej strony a wyposażeniu rodziców, nauczycieli i dzieci w narzędzia umożliwiające im rozpoznawanie zagrożeń i ryzyka z drugiej strony,  jest odpowiednim sposobem walki z tym problemem -  podsumował  poseł Boni.

.

Pełen tekst rezolucji znajdą Państwo tutaj.

.

Informacja Biura Prasowego Grupy EPL


Strasburg

Parlament Europejski za wsparciem finansowym dla zwolnionych pracowników Zachemu

Posłowie do Parlamentu Europejskiego zagłosowali dziś za uruchomieniem Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji dla Polski. Chodzi o 115 tysięcy euro z budżetu Unii Europejskiej, które mają zostać przeznaczone na pomoc w znalezieniu pracy 50 zwolnionym pracownikom Zachemu, znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji. Dzięki funduszom sfinansowane zostaną dopłaty do zatrudnienia oraz prace interwencyjne, czyli pokrycie płac i składek na ubezpieczenie społeczne, które mają na celu ponowne zintegrowanie zwolnionych pracowników na rynku pracy.

.

Polska złożyła do Komisji Europejskiej wniosek dotyczący zwolnień grupowych w Zakładach Chemicznych Zachem w październiku 2013 roku. Zwolnienia objęły łącznie 615 pracowników. Uruchomienie środków dla Zachemu oraz jego dostawców to piąty przypadek zaangażowania środków Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji dla Polski.

.

Więcej na temat dzisiejszego głosowania znajdą Państwo tutaj.


epp_ikona_small

O jednolitym rynku cyfrowym i walce z terroryzmem na spotkaniu Grupy EPL

5 i 6 marca biuro Grupy Europejskiej Partii Ludowej (EPL) obradowało w hiszpańskim Toledo. Głównymi wątkami dyskusji były kwestie związane z jednolitym rynkiem cyfrowym oraz walką z terroryzmem. W pracach nad dokumentem dotyczącym pierwszego z tematów uczestniczył poseł Tadeusz Zwiefka – odpowiadał za część dotyczącą własności intelektualnej. Poseł wziął również udział w spotkaniu Grupy.

.

Podczas posiedzenia w Toledo uczestnicy debatowali na temat środków prawnych niezbędnych dla osiągnięcia rzeczywistego jednolitego rynku cyfrowego oraz ochrony wartości demokratycznych, zapobiegania radykalizacji i walki z terroryzmem. Posłowie przyjęli również dokumenty strategiczne, w których wstępnie zdefiniowali stanowisko Grupy w obu kwestiach.

.

Do udziału w spotkaniu, panelach dyskusyjnych oraz do wygłoszenia wystąpień zaproszeni zostali między innymi hiszpański premier Mariano Rajoy, komisarz Unii Europejskiej ds. rynku wewnętrznego, przemysłu i przedsiębiorczości Elżbieta Bieńkowska i sekretarz generalny Hiszpańskiej Partii Ludowej María Dolores de Cospedal.


DSC00307

Mistrzostwa Powiatu Bydgoskiego Szkół Podstawowych w Minikoszykówce

Hala sportowo-widowiskowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim gościła uczestników Mistrzostw Powiatu Bydgoskiego Szkół Podstawowych w Minikoszykówce. We wtorek 3 marca do rywalizacji przystąpiły drużyny dziewcząt. Zmagania chłopców odbyły się dzień później. Wydarzenie wsparł poseł do Parlamentu Europejskiego Tadeusz Zwiefka, który ufundował puchary dla najlepszej zawodniczki i najlepszego zawodnika.

.

W emocjonującej walce młodych koszykarek zwyciężyła drużyna Szkoły Podstawowej w Czarżu, w turnieju chłopców bezkonkurencyjna okazała się reprezentacja Szkoły Podstawowej w Maksymilianowie. Zwycięzcy uzyskali tytuły Mistrzyń i Mistrzów Powiatu Bydgoskiego, a także kwalifikację do ćwierćfinałów wojewódzkich.

.

Puchary posła Zwiefki dla najlepszych uczestników zawodów odebrali Andżelika Kuza (Czarże) oraz Przemysław Pilarski (Maksymilianowo).

.

Serdecznie gratulujemy Międzyszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Roszak” oraz Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim znakomitej organizacji mistrzostw, wszystkim uczestnikom – wspaniałej sportowej postawy, a zwycięzcom życzymy sukcesów w dalszych etapach rywalizacji.


Jestem szefowa

„Jestem szefową!” – rusza szósta edycja konkursu

Już po raz szósty pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania oraz minister edukacji narodowej zapraszają zainteresowane wzmacnianiem swoich zdolności przywódczych uczennice klas I i II szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski do udziału w konkursie „Jestem szefową”. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce. Jednym z członków kapituły konkursu jest poseł Tadeusz Zwiefka. (więcej…)


tlp2

Przedstawiciele polskiej branży transportowej w Parlamencie Europejskim

Przedstawiciele związku pracodawców „Transport i Logistyka Polska TLP” spotkali się z posłami do Parlamentu Europejskiego, aby przedyskutować aktualne wyzwania branży transportowej. Organizatorem spotkania, które odbyło się 25 lutego w Brukseli, był poseł Tadeusz Zwiefka.

.

Przewodniczący TLP Maciej Wroński wraz z reprezentującymi radę związku Pawłem Trębickim oraz Gerardem Reijersem przedstawili stanowisko środowiska transportowego w kluczowych dla branży sprawach. Z posłami Bogusławem Liberadzkim, Elżbietą Łukacijewską, Markiem Plurą, Januszem Zemke, Kosmą Złotowskim oraz gospodarzem spotkania, Tadeuszem Zwiefką, rozmawiali między innymi na temat wprowadzenia płacy minimalnej w Niemczech oraz problemów dotyczących ryczałtów za noclegi kierowców w przejazdach międzynarodowych.

.

Po południu, z posłem Zwiefką oraz przedstawicielami TLP rozmawiał także holenderski poseł Wim van de Camp – koordynator z ramienia Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Komisji Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego.

.

Związek „Transport i Logistyka Polska” powstał w 2014 roku w Uniejowie jako organizacja pracodawców. Wśród założycieli znalazły się firmy transportowo-logistyczne będące ważnymi pracodawcami z punktu widzenia rynku pracy. Każda z firm założycieli zatrudnia po kilkuset pracowników.


wysluchanie2

Prawo administracyjne w Unii Europejskiej i USA – wysłuchanie w Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego

Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego zaprosiła do dyskusji specjalistów z zakresu prawa administracyjnego. Wysłuchanie na temat tej dziedziny prawa w Unii Europejskiej oraz Stanach Zjednoczonych odbyło się 24 lutego. Z inicjatywy posła Tadeusza Zwiefki jednym z ekspertów biorących udział w spotkaniu był profesor Marek Wierzbowski z Uniwersytetu Warszawskiego.

.

Podczas wysłuchania omówiono między innymi wzajemne oddziaływanie prawa międzynarodowego i prawa administracyjnego na szczeblu krajowym, a także wpływ zasad międzynarodowych na procedury administracyjne w Unii Europejskiej oraz w Stanach Zjednoczonych. Profesor Wierzbicki mówił o prawie administracyjnym w krajach członkowskich UE oraz wpływie prawa międzynarodowego na procedury unijne na przykładzie Polski.

.

Komisje Parlamentu Europejskiego organizują wysłuchania z udziałem ekspertów w celu omówienia konkretnych tematów pozostających w obszarze ich zainteresowania. Podobne spotkania mogą zostać zwołane przez jedną, dwie, a także kilka komisji. Umożliwiają one zapoznanie się z opiniami specjalistów oraz dogłębną analizę kwestii kluczowych dla prac podejmowanych w Parlamencie Europejskim.


studencka akademia prawa_ikona

Przygotuj warsztaty i wygraj staż w Parlamencie Europejskim. Konkurs dla studentów WPiA UMK

Studenckie Koło Naukowe „Studencka Akademia Prawa”, działające przy wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (WPiA UMK), razem z posłem do Parlamentu Europejskiego Tadeuszem Zwiefką zapraszają wszystkich studentów WPiA UMK do udziału w konkursie na najlepszy autorski warsztat. Nagrodą główną w konkursie jest miesięczny staż w brukselskim biurze poselskim posła Zwiefki. Zapisy dla chętnych do udziału w projekcie trwają do 9 marca.

.

To już 3 edycja projektu. Jeżeli czujesz, że znasz dobrze jakąś dziedzinę prawa i możesz nauczyć czegoś innych, weź udział w rywalizacji i zdobądź cenne doświadczenie dzięki publicznym wystąpieniom. Warsztaty prowadzone będą w toruńskich szkołach ponadgimnazjalnych.

.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela Studenckie Koło Naukowe „Studencka Akademia Prawa”. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy z kołem naukowym: studenckaakademiaprawa@gmail.com. Wiadomości na temat projektu znajdą Państwo również na facebooku: https://www.facebook.com/StudenckaAkademiaPrawa.

.

Serdecznie zachęcamy do udziału  w rywalizacji!


euroscola-banner

Euroscola 2015 – konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Nakręć film i jedź do Strasburga. Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce po raz kolejny organizuje konkurs dla szkół ponadgimnazjalnych w ramach programu Euroscola. Zwycięskie klasy szkolne otrzymają dofinansowanie pozwalające im wziąć udział w jednej z symulacji obrad plenarnych Parlamentu Europejskiego. Zgłoszenia należy przesłać do 31 marca 2015 roku.

.

Tym razem zadaniem konkursowym jest nakręcenie filmu na jeden z zaproponowanych tematów – „Unia Europejska w Twojej miejscowości, regionie, życiu”, „Co dla Ciebie znaczy Europa?” oraz „Europejski Rok na rzecz Rozwoju (EYD2015)”. Uczniowie biorący udział w rywalizacji muszą przygotować krótki materiał (od 3 do 5 minut), pokazujący na przykładzie jak zmieniło się życie konkretnych osób od kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej, jak autorzy widzą przyszłość, jakie mają pomysły na zmiany w bliższym i dalszym otoczeniu (tematy 1 i 2) oraz na walkę z ubóstwem w krajach rozwijających się (temat 3). Film wraz z uczniowskim opisem zrealizowanego przez klasę/grupę projektu należy zamieścić w serwisie YouTube lub Vimeo.

.

Jury, składające się z pracowników Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce, wytypuje od 12 do 15 prac. Przy ich ocenie pod uwagę brane będą: zgodność pracy z tematem konkursu, przesłanie filmu, adekwatny wybór środków, praca zespołowa, pomysłowość oraz jakość techniczna.

.

Serdecznie zachęcamy do udziału w rywalizacji.

.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdą Państwo w regulaminie załączonym tutaj oraz na stronach www.europarl.pl, www.facebook.com/epwarszawa, https://twitter.com/pe_polska.