AKTUALNOŚCI

Strasburg

Zmiany w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Już w najbliższych tygodniach państwa członkowskie Unii Europejskiej przedstawią pierwsze kandydatury na dodatkowych sędziów Sądu Unii Europejskiej. Parlament Europejski przyjął dziś stanowisko w kwestii podwojenia liczby sędziów w tej instytucji. Poseł Tadeusz Zwiefka  był sprawozdawcą cieniem* w pracach nad omawianymi zmianami w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej** (TSUE). (więcej…)


1_cut

Immunitet parlamentarny – warsztaty w Brukseli

Posłowie do Parlamentu Europejskiego oraz eksperci, w tym przedstawiciele parlamentów narodowych oraz środowisk akademickich, dyskutowali na temat immunitetów poselskich w Parlamencie Europejskim. Spotkanie, które odbyło się 19 października w Brukseli, prowadził poseł Tadeusz Zwiefka.

.

Ramy prawne dla immunitetu posła do Parlamentu Europejskiego określa Protokół o przywilejach i immunitetach Unii Europejskiej. System, który gwarantuje przede wszystkim wolność głosowania i wypowiadania się podczas posiedzeń Parlamentu, powstał w czasach, gdy Parlament Europejski składał się z posłów delegowanych z parlamentów narodowych. Dlatego artykuł 9 Protokołu stwierdza, że posłowie do Parlamentu Europejskiego podlegają ochronie immunitetowej na terenie swojego kraju w takim samym stopniu jak posłowie do parlamentu narodowego.

.

„Stąd też wynika różnica w traktowaniu posłów z różnych krajów członkowskich – ochrona immunitetowa ma różny zakres w poszczególnych krajach” – zauważył poseł Zwiefka otwierając warsztaty. „Rozstrzyganie w sprawie immunitetów posłów do PE stanowi spore wyzwanie, ponieważ w pracy Komisji Prawnej musimy odwoływać się do 28 systemów.”

.

Celem spotkania była analiza różnic w funkcjonowaniu systemów prawnych państw członkowskich w obszarze ochrony immunitetowej oraz rozpoczęcie debaty na temat ewentualnej zmiany aktualnych przepisów unijnych. Główne dyskusje toczyły się wokół możliwości ustanowienia osobnych regulacji na poziomie unijnym w tej kwestii.

.

O zorganizowanie warsztatów, które przybliżyłyby szerszemu gronu zakres stosowania immunitetu parlamentarnego w państwach członkowskich oraz w Parlamencie Europejskim, zabiegała Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego. Na jej wniosek spotkanie zostało przygotowane przez Departament Tematyczny ds. Praw Obywatelskich i Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego.

.

Galeria:

PHOTO © European Union 2015 – Source EP / Thierry ROGE


IMG_0188

Dyskusje w Parlamencie Europejskim. Mieszkańcy Pomorza i Kujaw z wizytą u posła Zwiefki

Kolejni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego odwiedzili Parlament Europejski. Tym razem w odpowiedzi na zaproszenie posła Tadeusza Zwiefki do Brukseli wybrali się przedstawiciele Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy, laureaci konkursów lingwistycznych, regionalnego etapu Olimpiady Geograficznej, Turnieju Debat Oksfordzkich, projektu „Jestem szefową”, Festiwalu Piosenki Religijnej w Tucholi, zwycięzcy turnieju piłkarskiego o Puchar Posła do Parlamentu Europejskiego Tadeusza Zwiefki oraz przedstawiciele bydgoskich cyklistów i młodzieży skupionej wokół Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct w Bydgoszczy. Ponad 50-osobowa grupa udała się do stolicy Belgii w dniach 18-22 września.

.

Podczas spotkania w Parlamencie Europejskim poseł Zwiefka przybliżył gościom mechanizmy funkcjonowania instytucji oraz obowiązujące w niej procedury. Opowiedział również jak wygląda codzienna praca posłów i jakim tematom poświęcone są ich aktualne debaty. Uczestnicy wycieczki byli głęboko zainteresowani tym, w jaki sposób Unia Europejska zamierza stawić czoło wyzwaniom związanym z masową migracją uchodźców do jej krajów członkowskich, a także przyszłością wspólnoty. W trakcie dyskusji poseł Zwiefka wspomniał między innymi o pracach nad wzmacnianiem unii gospodarczo-walutowej, ostrożności państw członkowskich w kwestii idei uwspólnotowienia polityki zagranicznej i polityki obronnej, a także o wyzwaniach obecnej kadencji Parlamentu Europejskiego, związanych ze zmianą rozkładu sił pomiędzy grupami politycznymi oraz o tym, że do głosu coraz częściej dochodzą przedstawiciele środowisk skrajnie przeciwnych Unii Europejskiej. Goście pytali również o przebieg wyborów do Parlamentu Europejskiego, immunitety poselskie oraz prace Komisji Prawnej, której członkiem jest poseł Zwiefka,

.

Wizyty w Parlamencie Europejskim są jednocześnie doskonałą sposobnością do bliższego poznania Brukseli. Goście posła Zwiefki wykorzystali tę okazję i już na początku pobytu w stolicy Belgii wybrali się na spacer po miejscowej starówce. Wspólnie z przewodnikiem poznali najpiękniejsze miejsca i najważniejsze zabytki miasta, a wśród nich Grand Place i Pałac Królewski. Drugiego dnia grupa odwiedziła Brugię, nazywaną flamandzką Wenecją, której historyczne centrum zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, oraz malowniczą Gandawę. Uczestnicy wycieczki spróbowali też lokalnych specjałów kulinarnych, a wśród nich owoców morza, belgijskich frytek, czy gofrów.


Grupa 16 9 2015

Seniorzy z powiatu sępoleńskiego w Parlamencie Europejskim

Grupa około 50 seniorów z powiatu sępoleńskiego przyjęła zaproszenie posła Tadeusza Zwiefki do zwiedzenia brukselskiej siedziby Parlamentu Europejskiego (PE). Wizyta, która była jednym z elementów szerszej podróży gości z Pomorza i Kujaw, odbyła się 16 września.

.

Podczas spotkania z grupą, poseł opowiedział o swojej pracy, organizacji i funkcjonowaniu Parlamentu Europejskiego oraz o tym, czym aktualnie zajmują się eurodeputowani. Przypomniał, że w europejskich parlamentarnych ławach zasiada 751 przedstawicieli 28 państw członkowskich, którzy wybierani są na  pięcioletnią kadencję w wyborach bezpośrednich. Mogą oni pozostać posłami niezrzeszonymi, lub należeć do jednej z 8 grup politycznych. Największe z nich to aktualnie Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańska Demokracja) oraz Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim. Poseł przybliżył gościom również działalność komisji PE, z których każda odpowiada za konkretną dziedzinę. Każdy poseł jest przydzielany do jednej z 20 komisji. Ich obrady odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu. Szerzej poseł Zwiefka opowiedział o Komisji Prawnej (JURI), której członkiem jest od początku swojej działalności parlamentarnej.

.

Goście z powiatu sępoleńskiego byli żywo zainteresowani aktualnymi pracami i dyskusjami toczącymi się na forum Parlamentu Europejskiego – również tymi dotyczącymi kryzysu migracyjnego, który w ostatnich miesiącach stał się dominującym tematem debat w Europie. Posłowie próbują cały czas wypracować kompromis w zakresie alokacji tysięcy uchodźców w państwach członkowskich, co spotyka się ze sporym oporem rządów niektórych krajów i wymaga żmudnych oraz długich rozmów na poziomie dyplomatycznym. Nie zapomina się także o palącej potrzebie udzielania pomocy humanitarnej. To jednak nie jedyny temat, który znalazł się w agendzie prac Parlamentu. Warto wspomnieć chociażby o reformie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, nad którą pracują członkowie Komisji Prawnej, a wśród nich poseł Zwiefka.


IMG_3018

Na Kujawach i Pomorzu z Marszałek Sejmu

Marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska spotkała się z mieszkańcami województwa kujawsko-pomorskiego. W piątek 28 sierpnia odwiedziła Bydgoszcz i Inowrocław. Towarzyszyli jej Minister Spraw Wewnętrznych Teresa Piotrowska, poseł do Parlamentu Europejskiego Tadeusz Zwiefka, a także radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego dr Zbigniew Pawłowicz.

.

Dyskusje o wspaniale rozwijającej się Bydgoszczy, coraz piękniejszej starówce oraz obywatelskich inicjatywach, dzięki którym miasto staje się z roku na rok bardziej atrakcyjne zdominowały robocze śniadanie w bydgoskiej marinie. Uczestniczyli w nim również przedstawiciele Stowarzyszenia „Bydgoska Starówka” oraz prezydent miasta Rafał Bruski. Po spacerze w centrum Bydgoszczy oraz wizytach w Landschafcie i Teatrze Polskim, podczas których Marszałek Kidawa-Błońska przyjrzała się z bliska zmianom, jakie zaszły w mieście na przestrzeni ostatnich lat, na drugą osobę państwie, minister Piotrowską oraz posła Zwiefkę czekali przedstawiciele środowisk twórców kultury. Spotkanie odbyło się w Miejskim Centrum Kultury. Intensywną wizytę w Bydgoszczy zakończyły rozmowy z seniorami z Domu Dziennego Pobytu przy ul. Jodłowej.

.

Poseł Zwiefka towarzyszył Marszałek Sejmu również podczas spotkania w inowrocławskich solankach. W bardzo ciekawych rozmach z kuracjuszami na temat aktualnej sytuacji w kraju oraz o bieżących wyzwaniach Inowrocławia uczestniczył także prezydent miasta Ryszard Brejza.

.

Na zaproszenie bydgoskiej Platformy Obywatelskiej, szefa jej struktur, posła Tadeusza Zwiefki, oraz minister Teresy Piotrowskiej, Marszałek Kidawa-Błońska wzięła udział w wieczornym spotkaniu członków, przyjaciół i sympatyków partii w mieście. Mała uroczystość w pobliskim Ostromecku zakończyła bardzo pracowity program wizyty Marszałek Sejmu na Kujawach i Pomorzu.


turniej_1

5. Turniej o Puchar Posła do Parlamentu Europejskiego Tadeusza Zwiefki

Drużyna Warriors 1968 zdobyła Puchar Posła do Parlamentu Europejskiego Tadeusza Zwiefki. 15 sierpnia w Toruniu na boisku w Stawie Komtura odbyła się już 5. edycja tego piłkarskiego turnieju. W rywalizacji uczestniczyło 10 drużyn, a w nich blisko dziewięćdziesięciu zawodników. (więcej…)


StudyVisit_2

O umiejętnościach cyfrowych i przedsiębiorczości w Brukseli. Aplikuj o udział w wizycie studyjnej dla studentów

„Umiejętności cyfrowe dla wszystkich: Wspólne wykorzystywanie potencjału” to temat przewodni wizyty studyjnej w Brukseli, na którą zaproszonych zostanie 50 studentów europeistyki, politologii, stosunków międzynarodowych oraz kierunków pokrewnych. Grupa Europejskiej Partii Ludowej w Komitecie Regionów zaprasza wszystkich zainteresowanych do aplikowania o udział w wydarzeniu. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 24 sierpnia.

.

Wizyta odbędzie się w dniach 21, 22 września. Uczestnicy spotkania będą dyskutowali o tym jak przekazywać wiedzę i doświadczenia dotyczące umiejętności cyfrowych i przedsiębiorczości oraz jak wykorzystać je na rynku pracy.

.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszenia znajdą Państwo na http://web.cor.europa.eu/epp/Events/StudyVisits/Pages/StudyVisit2015.aspx


PE_2

Wdrożenie dyrektywy w sprawie praw autorskich

Parlament Europejski przyjął dziś sprawozdanie z wdrożenia dyrektywy w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym. Raport posłanki Julii Redy jest opinią Parlamentu, zbiorem uwag i zaleceń w obszarze ochrony praw autorskich, w szczególności w zakresie wyjątków.

.

„Po wielu długich miesiącach negocjacji, uzyskaliśmy wyważony tekst, który z jednej strony wskazuje na problemy, z jakimi boryka się konsument w dostępie do treści legalnie nabytych, z drugiej gwarantuje, że twórcy, autorzy, artyści powinni być za swoje dzieła, za to, że inspirują całe pokolenia, odpowiednio wynagradzani. Zarówno w świecie wirtualnym jak i realnym. Jeśli takie podejście zostanie zachowane podczas przyszłych prac legislacyjnych, nie mam obaw, że uda nam się w rozsądny i skuteczny sposób dostosować przepisy w obszarze prawa autorskiego do potrzeb jednolitego rynku cyfrowego” – skomentował po głosowaniu poseł Tadeusz Zwiefka, koordynator Grupy EPL w Komisji Prawnej PE, odpowiedzialnej za przygotowanie sprawozdania.

.

Raport posłanki Redy wzbudził duże zainteresowanie mediów i wiele emocji zarówno wśród środowisk kreatywnych jak i użytkowników Internetu, w szczególności w kwestii tzw. wolności panoramy, do której w ostatecznym tekście sprawozdania nie ma żadnego odniesienia.

.

„Po pierwsze – jest to sprawozdanie z własnej inicjatywy, które nie zmienia przepisów prawnych w żadnym kraju członkowskim. Po drugie – raport powinien skupiać się na wdrożeniu dyrektywy o społeczeństwie informacyjnym (INFOSOC) – niestety niezbyt wiele na ten temat się w nim wspomina. Jest to raczej lista życzeń, co ewentualnie powinno być poprawione, w jakich obszarach Komisja powinna przeprowadzić analizy, gdzie pojawiają się bariery na wspólnym rynku” – wyjaśnia Tadeusz Zwiefka.

.

Komisja Europejska pierwsze propozycje legislacyjne w obszarze prawa autorskiego przedstawi prawdopodobnie jeszcze w tym roku.

.

Źródło: Biuro Prasowe Grupy Europejskiej Partii Ludowej


6

Rywalizacja o staż w Brukseli rozstrzygnięta

„Krótka lekcja o prawach konsumenta” – taki tytuł nosił zwycięski warsztat przygotowany w ramach konkursu „Poprowadź warsztat i wygraj staż w Parlamencie Europejskim”. Jego autorka, pani Agnieszka Liwia Borkowska, będzie przez miesiąc zdobywała cenne doświadczenie w biurze posła Tadeusza Zwiefki w Brukseli.

.

Inicjatorem i głównym organizatorem rywalizacji było Studenckie Koło Naukowe „Studencka Akademia Prawa” działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Razem z posłem Zwiefką zaprosiło ono do udziału w konkursie wszystkich studentów wydziału. Warsztaty prowadzone były w toruńskich szkołach ponadgimnazjalnych.

.

Poziom zaprezentowany przez uczestników okazał się bardzo wysoki. Dlatego poseł Zwiefka postanowił wyróżnić dodatkowo prezentację „Domeny internetowe” pani Anny Wiśniewskiej. Zdobywczyni drugiego miejsca w nagrodę pojedzie do Brukseli, gdzie podczas kilkudniowej wizyty przyjrzy się z bliska miejscu codziennej pracy posłów do Parlamentu Europejskiego.


Europa w moim regionie 2015

Sfotografuj ‘Europę w swoim regionie’ i jedź do Brukseli

„Europa w moim regionie” to konkurs fotograficzny ogłoszony przez Komisję Europejską. Do rywalizacji zaproszono wszystkich mieszkańców Unii Europejskiej (UE) powyżej 18 roku życia. Termin nadsyłania prac upływa 28 sierpnia 2015 roku. Zwycięzcy wraz z osobami towarzyszącymi pojadą do Brukseli podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast – Open Days (12-15 października 2015).

.

Głównym celem konkursu jest przedstawienie wpływu funduszy unijnych na życie obywateli i tego dotyczy zadanie postawione przed uczestnikami. Ocenie poddane zostaną zdjęcia prezentujące inwestycje powstałe przy wsparciu ze środków unijnych. Na fotografiach znaleźć muszą się flaga UE oraz billboard lub tablica informująca o unijnym dofinansowaniu.

.

W pierwszym etapie zgłoszone prace oceniane będą przez internautów na portalu Facebook. Spośród stu najczęściej wskazywanych w głosowaniu zdjęć oraz 50 dodatkowych, którym przyznana zostanie tzw. „dzika karta”, jury wybierze trzy najlepsze prace.

.

Więcej informacji na temat konkursu znajdą Państwo na:

https://www.facebook.com/EuropeanCommission/app_386310531430573?ref=ts

https://www.pinterest.com/eucommission/eumyregion-photo-contest

 .

Serdecznie zachęcamy do udziału w rywalizacji!